kolportáž dům od domu

| Evangelizace | Obrozenci | Podnikatelé | Politický tisk | O projektu | Glosář |

Volná kolportáž na cvičišti

Při veřejných cvičeních dovoleno bude volně prodávati toliko obraz Královská Praha, věnovaný V. sletu radou král. hlav. města Prahy a vydaný Unií, dále sletové pohlednice a publikace (brožury) a j., vydané Českou obcí sokolskou. Slavnostní výbor nemohl vyhověti přečetným žádostem, zejména pp. knihkupců, za povolení volného prodeje různých tiskopisů a jiných ještě, obával se přílišného obtěžování obecenstva. Celkem došlo přes 130 žádostí za povolení volného prodeje a žadatelé se vyzývají, aby vzali toto oznámení na vědomí, jelikož jest nemožno zasílati jim zvláštní písemné vyřízení.

oznámení z Národních listů

Zdroj: Národní listy z 20. června 1907.

Zpět na úvod této stránkySouvisející texty na doméně Kolportáž.cz

Právní úpravy kolportáže v českých zemích
www.kolportaz.cz
Výběr relevantních legislativních dokumentů. Výběr jednání Národního shromáždění, Poslanecké sněmovny a Senátu se vztahem ke kolportáži.

Obchodní formy kolportáže na našem území
www.kolportaz.cz
Základní informace k problematice komerční kolportáže na území Čech, Moravy a Slezska.

Hromadné rozšiřování lidové četby
www.kolportaz.cz
Knihkupecko osvětová úvaha z roku 1899 na téma: Knihkupecká krize, výhody a přínos kolportáže, rizika kolportážních románů.

Kolportáž buditelsko-obrozenecké a opoziční politické literatury
www.kolportaz.cz
Kolportéři a agitátoři Národního obrození, národní buditelé a osvětoví propagátoři. Kolportáž samizdatových tiskovin


Zpět na úvod této stránky

Zpět na úvodní stranu


Všechna práva vyhrazena / All rights reserved © Kolportaz.cz 2005–2017