kolportáž dům od domu

| Evangelizace | Obrozenci | Podnikatelé | Politický tisk | O projektu | Glosář |

Kolportáž a vylepování letáků v listopadu roku 1989

Letáky vylepované i kolportované hrály mimořádně důležitou úlohu při změnách ve veřejném mínění bezprostředně po 17. listopadu 1989. Zvláště v prvních dnech, kdy státní rozhlas a televize zprostředkovávaly veřejnosti zkreslené informace a obhajovaly dosavadní vládu KSČ, síly, usilující o politické, ekonomické a celospolečenské změny, využívaly tím více k informování masové veřejnosti různé letáky. To pochopitelně neznamená, že tyto letáky byly oproti oficiálním informacím státních médií nezkreslené. – Naopak! – Byly nabité emocemi, expresivními výrazy a řadou sugestivních sdělení. Tím více by však jejich význam při přerodu společnosti stál za hlubší zdokumentování.

první letáky se četly ve skupinách

První veřejně kolportované politické letáky po dvaceti letech
se pro nedostatek výtisků četly ve skupinách.
Photos © Miroslav Hucek

V pondělí 20. listopadu 1989 začínalo být zřejmé, že se děje něco mimořádného. Chyběly však hodnověrné informace. Protože se situace vyvíjela hodinu po hodině, jediným zdrojem aktuálních informací byly letáky kolportované mezi veřejností.

vestibul stanice metra Muzeum

Vestibul stanice metra Muzeum v horní části Václavského náměstí
Photos © Miroslav Hucek

Obrovskými plakátovacími plochami se mimo jiné staly stanice pražského metra. První výzvy psané rukou nebo různě rozmnožované, vylepovaly studentské hlídky. Plakát se začal rychle stávat jednou z nejmocnějších zbraní probíhajícího zápasu.

první letáky se četly ve skupinách

Vestibul stanice metra Muzeum v horní části Václavského náměstí
Photos © Miroslav Hucek

Zdroj fotografií: Svědectví pražských zdí. 17. 11.–17. 12. 1989. Sestavil Miroslav Hucek. Text Petr Nový. Praha 1990.

Zpět na úvod této stránkySouvisející texty na doméně Kolportáž.cz

Kolportáž buditelsko-obrozenecké a opoziční politické literatury
www.kolportaz.cz
Základní přehled o rozsahu a účelu různých forem kolportáže politických tiskovin.

Zpět na úvod této stránkySouvisející texty na jiných místech internetu

Rubrika Události ze zlomových let 1968–1969 na portálu abcHistory.cz
www.abcHistory.cz
Průběžně aktualizovaná podrubrika, věnovaná okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy a dalším klíčovým událostem v letech 1968 a 1969. Centrální přehled řady stěžejních informací věnovaných tomuto fenoménu.

Československý filmový týdeník č. 35/1968
www.abcHistory.cz
Dobové filmové zpravodajství nočních událostí z 20. na 21. srpna 1968 a událostí z následujících hodin a dnů. Česky. (Druhá část – dokončení)


Zpět na úvod této stránky

Zpět na úvodní stranu


Všechna práva vyhrazena / All rights reserved © Kolportaz.cz 2005–2017