kolportáž dům od domu

| Evangelizace | Obrozenci | Podnikatelé | Politický tisk | O projektu | Glosář |

Vítejte na stránkách nezávislého a nekomerčního badatelského projektu, zaměřeného na historii a dynamiku kolportážních aktivit v prostoru českých zemí.

Obsah webu Kolportáž.cz

Základ webu tvoří šest hlavních oddílů, do nichž se můžete pohodlně dostat přes vodorovné menu umístěné pod titulním obrázkem v horní části stránek. Základem každého oddílu je samostatná stránka se souhrnem základních údajů. Následují diskusní příspěvky (pokud jsou k jednotlivým článkům k dispozici), odkazy na tématicky příbuzná místa tohoto webu, případně na relevantní texty jinde na internetu.

›› O projektu Kolportáž.cz

Souhrn webu anglicky  

›› Glosář k vymezení základních pojmů

Právní úpravy kolportáže v českých zemích

Výběr z jednání Národního shromáždění, Poslanecké sněmovny a Senátu, vztahujících se ke kolportáži

Bibliografie

›› Knižní evangelizace

Jan Hus a veřejná evangelizace

Výběr Husových dopisů obhajujících veřejné kázání

Výběr Husových kázání z kazatelny, obhajujících veřejnou evangelizaci

Marie Jonesová a její Bible, čili malý začátek velikého díla. Praha 1913. Reprint.

Tisk a kolportáž Biblí a náboženských tiskovin Badatelů Bible. Preprint studie.

›› Kolportáž obrozenecké literatury

Šebestián Kubínek: Děje Kubínka, sběratele údů k ústavům vzdělávacím. Brno 1878. Ukázky.

Zprávy o Dědictví Svatojanském. Praha 1888 a 1889. Reprint.

Kolportáž politických tiskovin během srpnové okupace Prahy v roce 1968. Reprodukce dobových textů a fotografií.

Kolportáž a vylepování letáků v listopadových dnech roku 1989.

›› Kolportování politicky opozičních tiskovin

Zatčení pro domnělé rozšiřování letáků. Text novinové zprávy z roku 1899.

›› Komerční formy kolportáže

Hans Blumenthal: Der directe Verkehr des Colportage-Buchhandels. Jihlava 1894. Reprint.

Hans Blumenthal: Der Colportage-Buchhandel und das buchhändlerische Reisegeschäft. Jihlava [B. r., cca 1897]. Reprint.

Tony Rellenová: Hromadné rozšiřování lidové četby. Přepis textu článku z roku 1899, respektive 1903.

Friedrich Streikler: Einrichtung und Betrieb des kolportage- und Reise-Buchhandels. Leipzig 1899. Reprint.

Oznámení z roku 1906 o zřízení knihkupeckého oddělení v jednom ostravském knihkupectví.

Zajímavé rozhodnutí v otázce nedovolené kolportáže. Text soudního rozhodnutí z roku 1907.

Volná kolportáž na sokolském cvičišti. Novinový výstřižek z roku 1907.

Georg Kaiser: Kolportáž (1924). Základní informace k divadelní komedii odehrávající se v duchu kolportážních románů.

Kolportáž bezplatných deníků po roce 1990. Stručný pohled na historii a specifika deníků financovaných ze zisku vygenerovaného pronájmem inzertních stránek.

Street-paper Nový Prostor a jeho kolportéři. Krátký historický přehled věnovaný časopisům, které prodávají lidé v sociální nouzi.

›› Rozpravy

Připomínky čtenářů jinde nezařazené. Další poznámky uživatelů jsou uváděny v závěru jednotlivých článků, jsou-li komentovány.


Právní výhrada

Veškerá data a informace (dále jen data) publikovaná na internetových stránkách Kolportáž.cz (tj. na doméně kolportaz.cz, internetová adresa http://www.kolportaz.cz) – lhostejno zda v textové, grafické či jiné podobě – jsou v plném rozsahu zákonně chráněným autorským dílem (případně souborným autorským dílem) ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez písemného souhlasu provozovatele stránek a autorů nesmí být žádná část tohoto souborného díla publikována na jiných místech, tiskem ani elektronicky, vyjma dílčích citací povolených zákonem. Data jsou zdarma určena výhradně pro osobní využití a to všem zájemcům z laické i odborné veřejnosti. Žádná jejich část nesmí být bez písemného svolení provozovatele stránek jakkoli šířena za úplatu


Zpět na začátek stránky


Všechna práva vyhrazena / All rights reserved © Kolportaz.cz 2005–2017