kolportáž dům od domu

| Evangelizace | Obrozenci | Podnikatelé | Politický tisk | O projektu | Glosář |

Svědkové Jehovovi a bezkrevní léčba

V rámci projektu Kolportáž.cz jsou v dílčí míře kromě jiného dokumentovány i kolportážní aktivity Svědků Jehovových. Někteří čtenáři mi snad proto občas posílají dotazy k bezkrevní léčbě a krevním transfuzím. To je samozřejmě zajímavé téma, ovšem s problematikou kolportáže souvisí spíše okrajově. V míře související s projektem jsem se k tomu vyjádřil už v jedné z kapitol studie Tisk a kolportáž Biblí a náboženských tiskovin Badatelů Bible. Čtenářům, kteří se problematikou bezkrevní medicíny hodlají seriózně zabývat podrobněji, doporučuji pro základní přehled níže uvedené odkazy. Tím zde tuto problematiku považuji za uzavřenou.

  1. Materiály Watch Tower Society
  2. Nezávislé novinové články a veřejné informační zdroje
  3. Odborné weby zaměřené na bezkrevní lékařské postupy

Materiály Watch Tower Society

Jak může krev zachránit váš život?
www.jw.org
Elektronická verze stejnojmenné brožury. Přehledné zpracování postoje svědků Jehovových k životu, k lékařství, ke krvi a k bezkrevním preparátům. Česky.

Bezkrevní medicína – Poptávka se zvyšuje
www.jw.org
Elektronická verze článků uveřejněných v časopisu Probuďte se! z 8. ledena 2000. Vyjádření specializovaných lékařů k možnostem bezkrevné léčby, bezkrevní trendy v medicíně, alternativy. Česky.

Transfuzní medicína — Jakou má budoucnost?
www.jw.org
Elektronická verze článků uveřejněných v časopisu Probuďte se! ze srpna 2006. Lékaři říkají, že krev je cenná díky jejímu využití v medicíně. Proč tedy mnozí lékaři dnes váhají podávat krevní transfuze? Díky čemu je tato jedinečná tekutina tak drahocenná? Česky.

Svědkové Jehovovi a jejich postoj ke krvi
www.jw.org
Elektronická verze Indexu publikací Watch Tower Society Přehled publikovaných článků z posledních let. Většina materiálů publikovaných po roce 2000 je on-line k dispozici. Česky.

Zpět na obsah této stránkyNezávislé články z médií a obecně vzdělávací texty

U.S. Military decides to „Abstain from Blood“
Video popisuje nový program (2010) ozbrojených sil USA, který je vhodný i pro záchranáře. Jde o školení lékařů v bezkrevní medicíně, především použití sběru krve při operaci (cell saving). Lékaři mimo jiné zmiňují tato pozitiva bezkrevního přístupu: Při použití bezkrevních postupů je lepší rekonvalescence pacienta, léčba bez použití krve je ochranou před přenosnými virózami, ve srovnání s transfuzemi je bezkrevní léčba méně nákladná, při katastrofách nemusí být transfuze dostupná aj. V druhé části je oceňován postoj svědků Jehovových, jako průkopníků těchto moderních a prospěšných metod.

Ordinace.cz: Bezkrevní medicína
www.ordinace.cz
Vzdělávací seriál na předním českém webu z oblasti medicíny. Články: Co to je „bezkrevní medicína“, Postupy při bezkrevních operacích. Česky.

Společnost bezkrevní medicíny: Nejsme Svědci Jehovovi
www.tribune.cz
Česká společnost bezkrevní medicíny (ČSBM) usiluje o zavádění progresivních bezkrevních postupů v českém lékařství. Rozhovor s předsedou společnosti doc. MUDr. Ivanem Čundrlem, CSc. na stránkách určených odborníkům ve zdravotnictví. Česky.

Krev pro transfuze rychle ztrácí klíčový oxid
www.doktorka.cz
Aktualita publikovaná dne 10. 10. 2007 v odborném periodiku Zdravotnické noviny, ale i v jiných médiích. Podle vědeckých zjištění ztrácí transfundovaná krev krátce po aplikaci pacientovi schopnost přenášet kyslík. Česky.

Operace srdce bez řezání a bez krve
www.lidovky.cz
Článek z 11. prosince 2008. Perex LN: „Chirurgové v pražském Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) mají za sebou unikátní prvenství. Voperovali pacientce umělou srdeční chlopeň šetrným způsobem. Tedy bez toho, ani by jí museli otevřít hrudník. Česko se tak zařadilo mezi evropské země, kde mají naději na novou chlopeň i lidé poměrně vysokého věku.“ Česky.

Rozhovor s kardiochirurgem Janem Pirkem
www.lidovky.cz
Rozhovor z 28. června 2008. Redaktorka Alena Plavcová shrnuje celý rozhovor slovy: „Proslulý kardiochirurg Jan Pirk ví, že život a smrt jsou od sebe někdy jen půl milimetru daleko, že mužské srdce je na tom o hodně hůř než ženské a že dík Svědkům Jehovovým je medicína dnes dál.“ Česky.

Svědkové Jehovovi si života váží
www.zdravotnickenoviny.cz
Polemika MUDr. J. Kliky publikovaná roku 2005 v odborném periodiku Zdravotnické noviny. Etické a praktické aspekty při ošetřování pacientů z řad svědků Jehovových. Česky.

Úspěšná transplantace srdce bez použití krve
www.zdrava-rodina.cz
Informační stránek z pera člena Akademie věd ČR a Učené společnosti ČR, který vyšel v odborném lékařském časopisu Medicína roku 1999. Česky.

Alternativní chirurgie
www.ceskatelevize.cz
Krátkometrážní dokument z roku 2006. Transfuze a alternativní možnosti bezkrevní chirurgie. K možnostem a vývoji bezkrevní chirurgie se v dokumentu vyjadřuje MUDr. Jan Pirk, MUDr. Pavel Pafko a další. Režie: Daniel Felix. Česky.

Zpět na obsah této stránkyOdborné weby zaměřené na bezkrevní lékařské postupy

Bloodless Medicine Research
www.med.unipi.it
Aktuální údaje o vývoji bezkrevních lékařských postupů. Databáze odborných článků. Anglicky, italsky.

Česká společnost bezkrevní medicíny / Czech Society of Bloodless Medicine
www.bloodless.wz.cz
Obsáhlý web, který koncem roku 2008 pod názvem Bezkrevní medicína / Bloodless Medicine spustil MUDr. Josip Slipac. Po krátké době se web stal oficiální prezentací ČSBM. Informace o bezkrevní medicíně, odborná témata, kalendář akcí, přehled relevantních publikací, informace pro pacienty, přehled zainteresovaných korporací a společností. Česky.

Dextran
www.dextran.net
Prezentace jednoho z klasických náhražkových produktů. Dextran je tekutina, kterou lékaři používají k udržení krevního objemu pacienta. Představení produktu, možnosti použití, výhody oproti transfundované krvi. Anglicky.

Englewood Hospital and Medical Center
www.bloodlessmed.com
Oficiální stránky nemocnice, která byla v počátcích rozvoje bezkrevní chirurgie jedním z průkopnických pracovišť v USA, ale i ve světě. Informace o nemocnici, informační bulletiny, vyjádření pacientů, lékařů a managementu nemocnice. Anglicky.

Janssen-Cilag
www.janssen-cilag.cz
Sekce oficiálních stránek farmaceutické společnosti, která vyrábí EPREX – biotechnologickým postupem vyrobený lidský erytropoetin, který plní regulační úlohu v procesu tvorby a zrání červených krvinek. Česky.

Network for Advancement of Transfusion Alternatives (NATA)
www.nataonline.com
Oficiální stránky sítě praktikujících lékařů a výzkumných pracovníků různých vědeckých disciplín, kteří se věnují výzkumu bezkrevních lékařských metod, jejich zavádění do praxe a související osvětové činnosti. Anglicky.

NoBlood
www.noblood.org
Databáze článků věnovaných odborné bezkrevné lékařské péči. Aktuality, doporučení, lékařské postupy, zkušenosti, fórum uživatelů. Anglicky.

Croatian Society for Advancement of Bloodless Medicine
www.hdubl.hr
Oficiální prezentace Hrvatsko društvo za unapređenje beskrvnog liječenja (HDUBL). Odborné i obecně informační články o bezkrevní medicíně, přehled odborných garantů a partnerů. Anglicky a chorvatsky.

Roztoky pro objemovou náhradu  
www.bnzlin.cz
Lékařská prezentace na stránkách Krajské nemocnice T. Bati, a. s. – Rizika krevních transfuzí a alternativní lékařské postupy. Česky.

Blutsparen.eu
www.gobloodless.net
Základní informace o lékařském sympoziu zaměřeném na zdravotní rizika plynoucí z transfuzí krve a na možný medicínský vývoj v této oblasti. Anglicky, německy


Zpět na obsah této stránky

Zpět na úvodní stranu


Všechna práva vyhrazena / All rights reserved © Kolportaz.cz 2005–2017