kolportáž dům od domu

| Evangelizace | Obrozenci | Podnikatelé | Politický tisk | O projektu | Glosář |

Základní informace o projektu Kolportáž.cz

Účelem projektu, jehož výsledky jsou průběžně zveřejňovány na stránkách webu Kolportáž.cz (http://www.kolportaz.cz), je mapovat v Česku doposud opomíjenou historii neformálního šíření či přímé distribuce psaných i tištěných publikací, a přispět tak k dokumentování vývoje moderní komunikace a masmédií. Web Kolportáž.cz je nezávislou platformou a nereprezentuje žádnou komunitu.

Některé texty byly zpracovány v rámci odborných výzkumů prováděných provozovatelem pro různé akademické či komerční subjekty. Další texty byly za účelem doplnění výzkumu kolportáže připravovány přímo k publikování na této doméně. V rámci webu jsou v souladu s relevantním autorským právem zveřejněny vybrané starší publikace, jejichž obsah může být pro studium a pochopení fenoménu kolportáže přínosný. Stránky mají čistě dokumentační a důsledně apolitický charakter. Publikované informace jsou určeny především studentům, odborným badatelům, případně však i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti.

Pokud píšete školní esej, referát či absolventskou práci na téma, které souvisí s informacemi publikovanými na tomto webu a hledáte pomoc, neváhejte se na mě obrátit.

V případě, že máte k tématu kolportáže co říci – ať již jako pamětníci, badatelé či nestranní pozorovatelé – ocením, když mi napíšete své postřehy. Podrobnější informace hledejte v oddílu Rozpravy.


Kolportážní distribuce literatury – společenský i historický fenomén

V době dávné, nedávné i současné dostávaly se písemné informace mezi veřejnost nejen skrze tiskoviny prodávané v kamenných obchodech (či jako dnes elektronicky), ale i prostřednictvím letáků, traktátů, brožur, časopisů a knih distribuovaných formou osobní roznášky: od osady k osadě, od obce k obci, od domu k domu, od dveří ke dveřím, od člověka k člověku. Informace v takto transportovaných tiskovinách jakoby ani nepotřebovaly kamenný obchod. Své čtenáře si (často k nelibosti úřadů) vždycky našly. Ostatně, někdy se běžnému knižnímu trhu musely vyhýbat programově, neboť kolportována byla často literatura nějakým způsobem údajně »závadná« – ať již pro stát, úřady nebo etablované státní církve.

Transfer a roznáška literatury skrze různé kolportéry byly osvědčeným způsobem, jak mezi obyvatelstvo dostat tiskoviny cenzurou zapovězené a nebo prostě jen vydávané některou z názorových menšin. Ve vzdálených vesnicích a těžko dostupných horských oblastech byla navíc kolportáž často jedinou pravidelnou formou distribuce. Kolportážní distribuce stála v tomto smyslu na straně pokroku, občanských svobod a lidských práv.

Naproti tomu i obhájci liberálních systémů sledovali a sledují s jistou nelibostí, když se svoboda slova a kolportážní formy distribuce z času na čas stávají prostředkem moderního politického extremismu.

V tomto ohledu je třeba jednotlivé kolportéry nebo kolportérské skupiny důsledně diferencovat. Lišily a liší se jejich pohnutky i cíle. – Knižní evangelisté šířili mezi lid zdarma biblickou dobrou zprávu o Kristově Království. Národní buditelé i někteří političtí agitátoři se formou osobní distribuce snažili mezi lid dostat své národní nebo politické ideály. Cestující knihkupci usilovali o finanční profit. – Jako celek však kolportéři zanechaly důležitý otisk v našich dějinách i kultuře. Jejich odhodlání, nasazení, námaha i vytrvalost budí respekt v případě většiny z nich, zvláště pak, pokud se kolportážní činnosti věnovali zcela nezištně, často navíc za značné nepřízně úřadů a veřejnosti. Zpětný pohled na vývoj komerčně orientovaného podomního obchodu (s knihami, ale rovněž obecně), může být zajímavou ekonomicko-etnografickou sondou do politicko-podnikatelského prostředí naší minulosti.

krkonošský horal z přelomu 18. a 19. století

Krkonošský horal za pomocí sněžnic na nohou a krosny na zádech, transportuje zboží
Reprodukce z monografie J. K. E. Hosera
Das Riesengebirge in einer statistisch-topographischen Übersicht (1803)

Kolportáž literatury je vedle dlouhodobě zkoumaných dějin knihtisku, různých cenzurních postihů či vývoje moderních sdělovacích prostředků jedním z jedinečných prvků vývoje moderní společnosti. Tyto stránky se snaží postihnout alespoň část z její spletité historie a rovněž poukázat na funkce kolportážních aktivit v moderní společnosti.

Pokud jste byli nebo jste v nějakém smyslu kolportéry, kameloty, obchodními cestujícími nebo se věnujete výzkumu v těchto a příbuzných oblastech, velmi mě zajímají výsledky vaší práce, zážitky, zkušenosti, životní příběhy a okolnosti za jakých jste se k této práci dostali. Ocením, když o sobě dáte vědět.

Zpět na obsah této stránkyBibliografie – Prameny a literatura

Souvislá česká literatura věnovaná kolportáži doposud neexistuje. Výstupy z dílčích výzkumů, které s fenoménem kolportáže souvisí, jsou průběžně zveřejňovány na tomto webu. Obsáhlejší knižní znění s poznámkovým aparátem se připravuje k tisku. Základní obecně informační zdroje k jednotlivým tématickým oblastem naleznete v samostatném dokumentu. V případě zájmu o doplňující informace neváhejte kontaktovat provozovatele těchto stránek.

Pokud máte zájem o publikování své práce, je kvalitní pramenný materiál striktním a primárním požadavkem. Rovněž v případě, že chcete upozornit na důležitou informaci, nebo naopak určitou zveřejněnou informaci vyvrátit, určuje relevantnost vaší připomínky přesnost a jakost zdroje, který uvádíte.

                      
Národní knihovna ČR
Národní knihovna ČR

Průběžnou elektronickou archivaci webových stránek Kolportáž.cz na základě partnerského a smluvního vztahu zajišťuje Národní knihovna ČR. Webové stránky Kolportáž.cz jsou tak trvale uchovány pro budoucnost jako součástí národního kulturního dědictví.

Zpět na obsah této stránkyTechnické poznámky o přístupnosti

Internetové stránky Kolportáž.cz jsou optimalizovány pro webové prohlížeče Internet Explorer a Mozilla Firefox. V případě, že se vám stránky zobrazují nekorektně nebo vůbec, ocením, když mi pošlete zprávu s podrobnějšími informacemi.

Některé dokumenty publikované na stránkách Kolportáž.cz jsou dostupné pouze v elektronickém formátu PDF a to nejčastěji buď proto, že 1) obsahují specifické typografické prvky a formátování, 2) jsou součástí obsáhlejší publikace určené k privátnímu stahování.
K jejich čtení budete potřebovat zdarma dostupný prohlížeč Adobe Reader. Pokud ho nemáte nainstalován na svém počítači, můžete si jej stáhnout z těchto důvěryhodných adres:

  • www.adobe.com (zde je nutné zvolit „Choose a different version“ a vybrat si ke stažení českou verzi prohlížeče, jinak se stáhne anglická)

Výhodou dokumentů uložených ve formátu PDF je zachování původního, respektive autorem/grafikem nastaveného vzhledu (na rozdíl od HTML). Ovládání Adobe Readeru je velmi intuitivní.

Zpět na obsah této stránkyO původci webu

Zdeněk Bauer (1974) pracuje jako rešeršér, editor, analytik a konzultant. Mezi jeho klienty patří subjekty z akademické, státní i komerční sféry. Věnuje se výzkumu různých forem komunikace v minulosti i současnosti. V rámci historických výzkumů se věnuje jak námětům profánním (tiskárenské a kancelářské provozy První republiky, korporátní historie aj.), tak i religionistickým (Jednota bratrská a její Malá stránka, Husité, problematika neoprotestantských minorit – Nazaréni, odpírači vojenské služby, Badatelé Bible / Svědkové Jehovovi apod.). Je autorem nebo spoluautorem několika odborných studií či knih a několika stovek článků.

Je také autorem textů a ostatních dat publikovaných na webu Kolportáž.cz, pokud není uvedeno jinak. Mezi jeho výraznější počiny patří například první ucelený životopis redaktora J. A. Trpáka, autora názvu „Česká Kanada“. V rešerši z roku 2013 doložil, že historie společnosti ETA je o dvě desítky let delší, než se oficiálně uvádí. S velkým odborným zájmem se v roce 2009 setkala jeho kniha „Vojáku Vladimíre...“, ve které zveřejnil soubor do té doby zcela neznámých písemností spisovatele Karla Čapka, které objevil. Jeho analýza užívání hebrejského tetragramu v českém písemnictví z roku 1995 byla vůbec první tuzemskou prací na toto téma.


Zpět na obsah této stránky

Zpět na úvodní stranu


Všechna práva vyhrazena / All rights reserved © Kolportaz.cz 2005–2017