Georg Kaiser: Kolportáž (1924)

Cynickou komedii Kolportáž, napsal a roku 1924 i v Praze uvedl německý divadelní autor Georg Kaiser (1878–1948).

Kaiser je považován za jednoho z nejúspěšnějších dramatiků expresionistický generace. Napsal mnoho divadelních her, většina z nich je však již v zapomnění. Odpočinková hra Kolportáž se svým názvem i obsahem neodvolává na kolportáž jako takovou, ale pouze na laciné, tzv. kolportážní romány z přelomu 19. a 20. století.

Svým myšlenkovým zaměřením navazuje na některé další autorovy hry. Moderní svět a život v něm je podle obsahu hry stejně laciný jako sama kolportážní literatura, kterou však svět ve svém oportunismu zavrhuje. Lidé, kteří chtějí být v celosvětovém systému úspěšní, se musí přizpůsobit principům jeho fungování. Lidské a společenské postavení se stává záležitostí pouhého fungování a funkčnosti závislosti. Model laciných kolportážních románů je modelem světa, realita je falšována.

V duchu kolportážní literatury je ve hře vykreslován moderní svět a jeho stav všeobecného odcizení. Hra je interpretací triviální literatury reprezentované brakovou kolportážní literaturou, s fenoménem kolportáže však nemá bližší spojení.

Další literatura: Růžena Grebeníčková: Georg Kaiser, kolportáže proti skutečnosti. In: Divadlo 1968, č. 4, s. 61–73.