Jak se kameloti začali na ulicích znovu objevovat po roce 1990

S přelomem tisíciletí vstoupila na český mediální trh nová forma deníků. Zpočátku v Praze, a postupně i v jiných městech, začaly být lidem cestujícím ráno do zaměstnání zdarma nabízeny noviny s důležitými zprávami z domova i ze světa. Distribuovány byly buď prostřednictvím firemních kamelotů, nebo s využitím stojanů, které komukoli umožňovaly volný odběr.

Titulní stránky deníků Metro a Metropolitní expres
Titulní stránky deníků Metro a Metropolitní expres

Metro bylo první

Prvním bezplatným deníkem, který v České republice začal vycházet, bylo Metro. Švédská společnost Modern Times Group (MTG) je začala vydávat v roce 1997, přičemž zvolila českou metropoli za druhé město po Stockholmu, kde se pokusila uspět s tímto typem novin. Deník Metro byl pak po řadu následujících let jediným bezplatným deníkem rozšiřovaným kameloty na území České republiky. Jeho distribuce se postupně rozšiřovala i do dalších měst republiky. Ze Švédska se Metro postupně rozšířilo do více než stovky metropolí dvaceti zemí Evropy, Asie, Severní a Jižní Ameriky.

Koncept novin je jednoduchý. Stručně a jednoduše přibližuje události uplynulého dne tak, aby je čtenář stihl přečíst pokud možno během 15–20 minut, tedy cestou do práce. V mnoha případech deník obsahuje převzaté agenturní zprávy, doplněné mnoha fotografiemi. Jednotlivé výtisky jsou nabízeny buď prostřednictvím kamelotů, nebo jsou volně k dispozici ve stojanech umístěných na veřejných místech.

Díky oběma faktorům je deníkem oslovována cílová skupina, která jinak noviny buď nečte, nebo do jejich nákupu nechce investovat. Výroba deníku Metro je hrazena z reklamy, kterou deník otiskuje.

24 HODIN a Kurýr Praha

Na podzim roku 2005 začal být na stejném principu vydáván a obdobně kolportážně (ovšem pouze v Praze) distribuován deník 24 hodin společnosti Ringier, zaměřený převážně na zpravodajství z hlavního města Prahy.

Poměrně krátkou dobu existoval bezplatný deník Kurýr Praha společnosti IDITARA, s.r.o. Jednalo se o odpolední deník. Objevil se v březnu roku 2006. Vedle prostého vzhledu a specifického zacílení se lišil i v jiných ohledech. Podle některých zdrojů byl totiž zaměřen na starší generaci. Záhy proto přestal být nabízen na stanovištích, ale najatí kolportéři jej vhazovali do údajně 450.000 poštovních schránek na území Prahy.

Výřez z portálu deníku 24 HODIN. Mapa distribučních stanovišť jednotlivých kolportérů
Výřez z portálu deníku 24 HODIN. Mapa distribučních stanovišť jednotlivých kolportérů

Metropolitní expres

Na jaře 2006 začal být k dispozici čtvrtý bezplatný konkurenční tisk pod názvem Metropolitní expres. Běžně se tehdy stávalo, že přímo ve vestibulu pražského metra nebo v jeho okolí postávali v časných ranních hodinách v bezprostřední blízkosti kameloti všech tří vydavatelství (označení výraznými vestami s logem nabízeného listu) a rozdávali Pražanům cestujícím do zaměstnání deník svého zaměstnavatele.

Z čistě vizuálního hlediska byl zájem Pražanů o všechny tři deníky výrazný, byť informační hodnota všech tří tiskovin byla oproti běžným komerčním deníkům nesrovnatelně nižší. Mnozí senioři neváhali pravidelně každé ráno cestovat z domova k nejbližší stanici metra specielně kvůli několika výtiskům, které pak dále z vlastní iniciativy kolportovali mezi své sousedy a jiné obyvatele v okolí svého bydliště.

Postupný vývoj trhu

Komentátor Jan Potůček v týdeníku Reflex (č. 22/2006) trefně poznamenal:

„Stanice metra jsou pro distribuci bezplatných deníků klíčové. Kudy jinudy projde denně tolik lidí? Když startoval deník 24 hodin, postávali jeho kolportéři před schody do vestibulů a snažili se noviny rozdat dříve, než se cestující dostali ke stojánkům s konkurenčními novinami Metro. Startovací nevýhodu řešil deník také kolportéry přímo ve vozech tramvají, Metropolitní Expres zase postavil stojany na vlaková nádraží, do škol a na úřady. Metro zareagovalo změnou layoutu, silnou reklamní kampaní a po letech váhání se vrhlo i do jedenácti krajských měst.“

Začátkem dubna roku 2008 konkurenční tlak mírně polevil vlivem sloučením deníků Metro a Metropolitní expres. V praxi se spojení projevilo zachováním značky Metro, která měla nepoměrně větší marketingovou sílu a zachováním obsahové úrovně původního Metropolitního expresu.

Na základě průzkumu mezi čtenáři i Dopravním podnikem (v jehož prostorách byl nabízen) zmenšil deník svůj formát, získal šitou vazbu a zvýšil počet stran i míst, v nichž byl distribuován. Průměrný denní tištěný náklad deníku dosahoval po sloučení obou titulů 350.000 výtisků.

E15

Od konce roku 2007 vychází v Praze také ekonomicky zaměřený bezplatný deník E15 společnosti Mladá fronta, která se u jeho zrodu nechala inspirovat londýnským City A. M. Deník E15 však není nabízen prostřednictvím kolportérů v lokalitách městské hromadné dopravy, ale výhradně s pomocí stojanů převážně ve vybraných kancelářských komplexech.