Tisk a kolportáž Biblí a náboženských tiskovin Badatelů Bible

Příspěvek k historii vydavatelské a distribuční činnosti Svědků Jehovových na území Čech, Moravy a Slezska v letech 1891–2007 ve vývoji tiskových a občanských svobod.

Tisk a kolportáž Biblí a náboženských tiskovin Badatelů Bible

Na této stránce byly v letech 2005–2008 průběžně zveřejňovány jednotlivé části studie, která mapuje kolportážní činnost svědků Jehovových v českých zemích. Celkově se jednalo o tři, respekvivě čtyři knižní celky, zvažované k vydání tiskem:

  • Tisk a kolportáž Biblí a náboženských tiskovin Badatelů Bible. Příspěvek k historii vydavatelské a distribuční činnosti Svědků Jehovových na území Čech, Moravy a Slezska v letech 1891–1989 ve vývoji tiskových a občanských svobod. Díl I. Formování konfese a rozmach evangelizačních aktivit (1891–1938). Preprint. Praha 2008.
  • Tisk a kolportáž Biblí a náboženských tiskovin Badatelů Bible. Příspěvek k historii vydavatelské a distribuční činnosti Svědků Jehovových na území Čech, Moravy a Slezska v letech 1891–1989 ve vývoji tiskových a občanských svobod. Díl II. Svědkové Jehovovi v období nacismu (1939–1945). Preprint. Praha 2008.
  • Tisk a kolportáž Biblí a náboženských tiskovin Badatelů Bible. Příspěvek k historii vydavatelské a distribuční činnosti Svědků Jehovových na území Čech, Moravy a Slezska v letech 1891–1989 ve vývoji tiskových a občanských svobod. Díl III. Sledování, zákaz a potírání kolportážních aktivit Svědků Jehovových komunistickými orgány (1945–1989). Preprint. Praha 2008.
  • Tisk a kolportáž Biblí a náboženských tiskovin Badatelů Bible. Příspěvek k historii vydavatelské a distribuční činnosti Svědků Jehovových na území Čech, Moravy a Slezska v letech 1891–1989 ve vývoji tiskových a občanských svobod. Díl IV. Suplement. Preprint. Praha 2008.

Od původního záměru, vydat celou práci tiskem, jsem nakonec z několika různých příčin upustil. Elektrocnické ukázky v PDF (prakticky celý první díl, ukázky z dílů II–IV) jsem z webu postupně depublikoval, souběžně s tím, jak jsem některé pasáže ještě dál doplňoval a upřesňoval. Badatelé, kteří ode mě dostali jednotlivé pracovní výtisky nebo PDF je samozřejmě dál využívají podle všech zavedených citačních pravidel.

Děkuji všem, kteří k výslednému textu přispěli svými připomínkami. Celá práce se navíc stala zdrojovým východiskem pro několik dalších výzkumů a publikací. O vydání tiskem aktuálně (2019) znovu uvažuji, nicméně už ve výrazně aktualizované a ještě bohatší podobě. Uvidíme, jaké podmínky přinese příští rok.


Výběr ze starších diskuzí

08.11.2006 | Dotaz od: JC | Předmět: SJ na Liberecku
Na straně 41 píšete, že Erler navštěvoval začátkem 20. století vedle Mostecka, kde pak vznikla studijní skupina, taky Liberecko. Dá se nějak odhadnout, kdy byli první svědkové v Liberci?
09.11.2006 | Odpověď: ZB |
No tak odhadnout těžko. Nejstarší konkrétní údaj tohoto druhu související s Libereckem, na nějž jsem při výzkumu narazil, pochází teprve z roku 1932. Strážná věž č. 7 tehdy uveřejnila kontaktní spojení do Radčic u Liberce, kde žil bibelforscher Afred Duchek. K získání dalších údajů by již bylo třeba realizovat malý regionální výzkum. Pokud byste jej prováděl, budu velmi vděčný, když mi dáte vědět. Budete-li potřebovat podrobnější údaje či jakoukoliv jinou pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
20.11.2006 | Dotaz od: PD | Předmět: SJ – Foto-Drama Stvoření
Nazdar, […] nechci Ti do toho moc remcat, ale na poměrně dost místech píšeš místo Fotodrama stvoření, různě Foto-Drama Stvoření, Drama o stvoření, Drama stvoření. Pokud ale vím, tak správně je Fotodrama stvoření, takže by tak nějak stálo za to to sjednotit a psát správně. […]
23.11.2006 | Odpověď: ZB |
Jen remcej 🙂 Máš pravdu, že už ve dvacátých a třicátých letech se někdy užívalo zjednodušeného označení Fotodrama stvoření. Nelze proti tomu nic namítat. V ČSR však byla postupně promítána tři odlišná pásma tohoto druhu a každé pod jiným názvem. Pro jejich jasné rozlišení jsem se proto v textu studie rozhodl důsledně užívat názvů původních. Podrobnosti uvádím v kapitole Audiovizuální pomůcky, která zde bude po zeditování a korektuře rovněž zveřejněna. Nerad bych tím ale komukoli pletl hlavu, takže potvrzuji, že se stále jedná o pásma někdy zjednodušeně a souborně označovaná jako Fotodrama stvoření. Díky za připomínku.
13.12.2006 | Dotaz od: JR | Předmět: SJ – Michal Šalata
Někde sem četl, že úloha Salaty je v publikacích svědků nějak podivně opomíjená. […] Jaký je podle vás důvod zatajování Salatova působení v Mostě?
15.12.2006 | Odpověď: ZB |
V prvé řadě je třeba uvést na pravou míru tvrzení o údajném zatajování Šalatovy působnosti. V 1972 Yearbook of Jehovah’s Witnesses i v ostatních souvisejících publikacích se o Šalatově činnosti v ČSR otevřeně píše. Čili ten nádech jakéhosi tajemna je jaksi falešný a pokud někdo někde něco publikoval v opačném duchu, měl by si lépe přečíst dostupnou literaturu. Pokud jde o Šalatův krátký pobyt přímo v Mostě (o pobytu v tomto městě se literatura SJ opravdu nezmiňuje), jediné doposud známé doklady tohoto pobytu jsou uloženy v archivech a širší veřejnosti nejsou známy déle jak 15 let. Těžko by je proto bylo možné zahrnout do 1972 Yearbook, která se tímto obdobím podrobněji zabývala. Těžištěm nových publikací, jako je Ročenka 2000 a podobné, jsou spíše události pozdější, takže celá řada údajů do nových publikací (dle mého názoru) nebyla pojata z čistě koncepčních důvodů a to i (dle mého soudu) klíčovější události, než je Šalatův krátký pobyt v Mostě. Tolik můj privátní názor. Každá kniha má svou plochost.
02.09.2007 | Dotaz od: DP | Předmět: C. T. Russell a studium Bible?
Prosím vás […] Nevíte něco o tom, že Russell napsal nějaký článek o tom, že vlastně není nutné číst Bibli? […]
05.09.2007 | Odpověď: ZB |
Patrně máte na mysli článek Is the Reading of „Scripture Studies“ Bible study?, otištěný v The Watch Tower roku 1910. Podrobněji se mu věnuji v Dodatcích. Stručně řečeno: Pokud byste četl jen některé »vhodně vybrané« věty, mohl byste možná takový dojem získat. Skutečným poselstvím článku je však zdůraznění pravidelného studia Bible. V článku se jasně píše: „Šest svazků Studií Písem [Russellovy hlavní spisy] není míněno jako náhrada za Bibli“. Text článku připojuji. Názor si udělejte sám.

Související články