Jan Hus a veřejná evangelizace

Jan Hus (asi 1370–1415) byl významný český středověký náboženský myslitel, římskokatolický kněz a populární lidový kazatel (nikoli ve smyslu „laický kazatel“, ale ve smyslu „táborový řečník“). Pro své náboženské názory byl odsouzen jako viklefista a zaživa upálen. Veřejnost si letos připomíná 600 let od jeho smrti. Pojďme se v té souvislosti na jeho život podívat Číst více…

Tisk a kolportáž Biblí a náboženských tiskovin Badatelů Bible

Příspěvek k historii vydavatelské a distribuční činnosti Svědků Jehovových na území Čech, Moravy a Slezska v letech 1891–2007 ve vývoji tiskových a občanských svobod. Na této stránce byly v letech 2005–2008 průběžně zveřejňovány jednotlivé části studie, která mapuje kolportážní činnost svědků Jehovových v českých zemích. Celkově se jednalo o tři, respekvivě čtyři knižní celky, zvažované Číst více…

Tržní řády k regulaci pouliční distribuce reklamy versus náboženská kolportáž

Závěry jednání mezi Bc. Ludvíkem Klemou, náměstkem ředitele Městské policie hl. m. Prahy a advokátem JUDr. L. Müllerem ve věci vyhlášky č. 4/2002 hl. m. Prahy, kterou se upravuje tržní řád. K zákazu šíření pouliční reklamy Dnem 1. července 2002 nabyl účinnosti zákaz pouliční pochůzkové reklamy – (Vyhláška č. 4/2002 Sb. hl. m. Prahy). Vyhláška Číst více…

Husova kázání k obhajobě veřejné evangelizace (2)

„Přikázal nám Bůh kázati a svědčiti“. V tom zajisté spočívá zákon kazatelů a všech kněží, nikoho nevyjímaje,“, říká Jan Hus. Příloha k eseji Jan Hus a veřejná evangelizace. Příloha k článku Jan Hus a veřejná evangelizace. Z kázání v pondělí po Letnicích 1. června 1411 Skutkové apoštolští 10, 34, 42–48: V oněch dnech tedy Petr, Číst více…

Husova kázání k obhajobě veřejné evangelizace (1)

„Kažte“ – hle povinnost – a když praví: „po všem světe“, naznačuje místo kázání. Tím pak, že praví „všemu stvoření“ ukazuje komu, poněvadž je třeba kázati všem bez rozdílu. Kázati pak znamená totéž, jako zvěstovati, říká Jan Hus. Příloha k eseji Jan Hus a veřejná evangelizace. Klíčové pasáže tučně vysázeny editorem. Příloha k článku Jan Číst více…

Výběr Husových dopisů obhajujících veřejné kázání (4): „Více sluší poslouchati Boha než lidí.“

Jan Hus a jeho dopis blíže neznámému Janu Bradatému a Krumlovským, v němž obhajuje svobodu víry, kázání a náboženského vyznání. Klíčové pasáže tučně vysázeny editorem. Příloha k článku Jan Hus a veřejná evangelizace. List blíže neznámému Janu Bradatému a Krumlovským Latinský list psaný v Praze v květnu 1411 Spasení a milost od Pána Ježíše Krista. Číst více…

Výběr Husových dopisů obhajujících veřejné kázání (3): Dopis lollardovi

Jan Hus a jeho list lollardskému příteli Richardu Wycheovi do Anglie, jako děkovná odpověď na povzbudivý dopis. Právo na svobodné kázání víry. Klíčové pasáže tučně vysázeny editorem. Příloha k článku Jan Hus a veřejná evangelizace. List lollardskému příteli Richardu Wycheovi do Anglie, jako děkovná odpověď na jeho povzbudivý dopis. Latinský list psaný v Praze po Číst více…

Výběr Husových dopisů obhajujících veřejné kázání (2): O zákazu kázání

Hus žádá biblický důkaz, že šíří údajné bludy. Klíčové pasáže tučně vysázeny editorem. Příloha k článku Jan Hus a veřejná evangelizace. List jistému šlechtici, v němž Hus žádá biblický důkaz pro obvinění, že šíří bludy. Latinský list psaný v Praze na přelomu června a července roku 1410(Psáno brzy po arcibiskupovu zákazu kázání v kaplích z Číst více…

Výběr Husových dopisů obhajujících veřejné kázání (1): Mikuláš z Velenovic

Obhajoba Mikuláše z Velenovic zvaného Abraham, obviněného z šíření viklefských bludů. Zbyněk Zajíc, arcibiskup pražský, obdržel list na podporu Mikuláše, zbaveného viny na Husův zásah. Příloha k eseji Jan Hus a veřejná evangelizace. Klíčové pasáže tučně vysázeny editorem. Příloha k článku Jan Hus a veřejná evangelizace. List arcibiskupu Zbyňku Zajícovi, obhajující jistého Mikuláše z Velenovic Číst více…