Kolportáž a zákonodárná moc

Výběr jednání Národního shromáždění, Poslanecké sněmovny a Senátu se vztahem ke kolportáži (včetně návrhů zákonů). Texty jednotlivých zákonů naleznete v samostatném přehledu Právní úpravy kolportáže v českých zemích, odkazy na výběr literatury v bibliografii. Přehled jednotlivých jednání 1949 Vládní návrh 239. Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací. NS RČS 1948–1954 Číst více…

Právní úpravy kolportáže v českých zemích

Informace o vývoji některých zákonů naleznete v článku Kolportáž a zákonodárná moc; odkazy na výběr literatury v bibliografii. Výběr relevantních legislativních dokumentů 2000 Zákon č. 302/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). [PDF] Zákon č. 46/2000 Číst více…

Tržní řády k regulaci pouliční distribuce reklamy versus náboženská kolportáž

Závěry jednání mezi Bc. Ludvíkem Klemou, náměstkem ředitele Městské policie hl. m. Prahy a advokátem JUDr. L. Müllerem ve věci vyhlášky č. 4/2002 hl. m. Prahy, kterou se upravuje tržní řád. K zákazu šíření pouliční reklamy Dnem 1. července 2002 nabyl účinnosti zákaz pouliční pochůzkové reklamy – (Vyhláška č. 4/2002 Sb. hl. m. Prahy). Vyhláška Číst více…

Volná kolportáž na sokolském cvičišti (1907)

Povolení limitované kolportáže (1907) pro šíření tisků na sokolském cvičišti. Pozor, pozor! Sokolům možno jen něco kolportovat, a něco zase ne. Dobová zpráva z Národních listů. Při veřejných cvičeních dovoleno bude volně prodávati toliko obraz Královská Praha, věnovaný V. sletu radou král. hlav. města Prahy a vydaný Unií, dále sletové pohlednice a publikace (brožury) a Číst více…

Zajímavé rozhodnutí v otázce nedovolené kolportáže (1907)

Nepovolená kolportáž ve formě sbírání předplatného mezi hasiči. – Knihkupcem realizovaná nabídka ke koupi (odeslání na ukázku), ke které každý knihkupec dle zákonů živnostenských jest oprávněn, není totožná se získáváním předplatitelů a není to ani kolportáž ve smyslu zákona. Přepis novinového článku z roku 1907. Okresní soud pro přestupky v Praze rozhodoval v poslední době Číst více…

Pro domnělé rozšiřování letáků… (1899)

Přepis novinového článku z roku 1899 Dne 20. srpna konal nadstrážník Kochlöfel službu na Perštýně. Časně z rána as o půl 5. hodině, když byl na obchůzce Martinskou ulicí, zpozoroval, že celá ulička po chodníku i v jízdní dráze, poházena byla tištěnými letáky sociálně-demokratické strany. Bylo jich tolik, ze nepostačil ani je sebrati. Přišel na Uhelný trh a Číst více…