Základní bibliografie

Souvislá česká literatura, věnovaná kolportáži, doposud neexistuje. Níže uvedený soupis představuje základní souhrn informačních zdrojů, které byly využity při přípravě tohoto webu i v rámci souvisejících výzkumů. Pokud máte další tipy na kvalitní materiály, předem vám děkuji za informaci a možnost doplnění. Obecné informace Studie a monografie Internetové projekty Podomní obchod Autobiografie a biografie Studie Číst více…

Kolportáž a zákonodárná moc

Výběr jednání Národního shromáždění, Poslanecké sněmovny a Senátu se vztahem ke kolportáži (včetně návrhů zákonů). Texty jednotlivých zákonů naleznete v samostatném přehledu Právní úpravy kolportáže v českých zemích, odkazy na výběr literatury v bibliografii. Přehled jednotlivých jednání 1949 Vládní návrh 239. Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací. NS RČS 1948–1954 Číst více…

Právní úpravy kolportáže v českých zemích

Informace o vývoji některých zákonů naleznete v článku Kolportáž a zákonodárná moc; odkazy na výběr literatury v bibliografii. Výběr relevantních legislativních dokumentů 2000 Zákon č. 302/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). [PDF] Zákon č. 46/2000 Číst více…