Právní úpravy kolportáže v českých zemích

Informace o vývoji některých zákonů naleznete v článku Kolportáž a zákonodárná moc; odkazy na výběr literatury v bibliografii.

Právní úpravy kolportáže
Právní úpravy kolportáže.
Ilustrační obrázek OpenAI / DALL-E

Výběr relevantních legislativních dokumentů

2000

Zákon č. 302/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). [PDF]

Zákon č. 46/2000 Sb. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). [PDF]

1999

Zákon č. 160/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. [PDF]

1995

Čá. č. 21/1995 Sb. (nečíslováno, pořadí 1). Opatření Českého statistického úřadu ze dne 21. května 1995 o aktualizaci klasifikace zaměstnání. [PDF]

1992

Vyhláška č. 49/1992 federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky ze dne 29. ledna 1992, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o daní ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů. (Čl. III zrušuje vyhlášku z roku 1980.) [PDF]

1991

Zákon č. 106/1991 sb. Zákon České národní rady ze dne 27. února 1991 o neperiodických publikacích, který mi mo jiné rušil nařízení zákona č. 94/1949 Sb. [PDF]

1990

Zákon č. 86/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. [PDF]

1981

Oznámení Federálního ministerstva financí… o zdaňování odměn kolportérů. [PDF]

1980

Výnos federálního ministerstva č. j. VI/1-23 894/1980 o zdaňování odměn vyplácených okresní správou spojů vedoucím předplatitelských středisek poštovní novinové služby, kolportérům a kamelotům, registrovaný v částce 4/1981 Sb.

Vyhláška č. 135/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů ze dne 15. července 1980, kterou se vydává Řád poštovní novinové služby. [PDF]

1968

Zákon č. 167/1968 Sb. Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků. [PDF]

Zákon č. 127/1968 Sb. Zákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku
a ostatních hromadných informačních prostředků. [PDF]

Zákon č. 84/1968 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb. o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. [PDF]

1966

Zákon č. 81/1966 Sb. Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. [PDF]

1964

Zákon č. 147/1964 Sb. Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, ministerstva školství a kultury a Ústřední správy spojů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických pubilkací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků. [PDF]

1961

Vyhláška č. 146/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí ze dne 8. prosince 1961, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva. [PDF]

1960

Zákon č. 27/1960 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiod. publikací. [PDF]

1958

Zákon č. 44/1958 Sb. Zákon ze dne 3. července 1958, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb. o vydávání časopisů a Svazu československých novinářů. [PDF]

1950

Zákon č. 184/1950 Sb. Zákon ze dne 20. prosince 1950 o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů. [PDF]

1949

Zákon č. 94/1949 Sb. Zákon ze dne 24. března 1949 o vydávání a rozšiřování knih, hudebních a jiných neperiodických publikací. [PDF]

1939

Vládní nařízení č. 34/1939 Sb. ze dne 10. března 1939, kterým se doplňují tiskové zákony. [PDF]

1936

Zákon č. 172/1936 Sb. Zákon ze dne 27. června 1936, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů. [PDF]

1933

Zákon č. 126/1933 Sb. Zákon ze dne 10. července 1933, kterým se mění a doplňují tiskové zákony. [PDF]

Zákon č. 125/1933 Sb. Zákon ze dne 10. července 1933, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních. [PDF]

Zákon č. 124/1933 Sb. Zákon ze dne 10. července 1933, kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky. [PDF]

1926

Zákon č. 87/1926 Sb. Zákon ze dne 4. května 1926 o podomním obchodě. [PDF]

1914

Císařské nařízení z 11. srpna 1914 o kolportáži zvláštní vydání periodických tiskopisů o válečných událostech. [PDF]

1862

Zákon č. 6/1862 ř. z. Paragraf 23 zákona o tisku ze dne 17. prosince 1862, se zákazem kolportáž. [PDF]

1806

Patent z 18. března 1806 opětovně zakazující v § 16 podomní obchod a kolportáž knih.

1788

Císařské nařízení umožňující podomní obchod a kolportáž drobných spisů.

16??

Nařízení císaře Leopolda I. z druhé poloviny 17. století, které zakazovalo prodej knih všem knihařům a mědirytcům s poukazem, že tuto činnost mohou provádět pouze specializovaní obchodníci.


Hlavní články a rozcestníky