Kolportáž a zákonodárná moc

Výběr jednání Národního shromáždění, Poslanecké sněmovny a Senátu se vztahem ke kolportáži (včetně návrhů zákonů). Texty jednotlivých zákonů naleznete v samostatném přehledu Právní úpravy kolportáže v českých zemích, odkazy na výběr literatury v bibliografii.

Kolportáž a legislativní prostředí
Pouliční kolportáž tiskovin a legislativní prostředí.
Ilustrační obrázek OpenAI / DALL-E

Přehled jednotlivých jednání

1949

Vládní návrh 239. Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací. NS RČS 1948–1954 – tisky, I. volební období, 2. zasedáni.
www.psp.cz

1947

Správa výborov kultúrneho, priemyselného a informačného o vládnom návrhu zákona (tlač 110) o povinných výtlačkoch (tlač 228). Ústavodárné NS RČS 1946–1948 – stenoprotokoly, 33. schůze, středa 29. ledna 1947.
www.psp.cz

Naléhavá interpelace poslanců Žáčkové-Batkové, JUDr. Loubala, Uhlířové, Rychtery a Nováka ministru vnitra ve věci nepřístojného zásahu orgánů SNB proti rozšiřovatelům básně Karla Hašlera „Žádost svatého Václava o přeložení“. Ústavodárné NS RČS 1946–1948 – tisky, Tisk 917, 10. prosince 1947.
www.psp.cz

1936

Tisk 221. Vládní návrh. Zákon kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů. Senát NS RČS 1935–1938 – stenoprotokoly, IV. volební období, 3. zasedání.
www.psp.cz

Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 537) o vládním návrhu (tisky sen. 221 a 231) zákona, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů (tisk 557). Poslanecká sněmovna NS RČS 1935–1938 – stenoprotokoly, 58. schůze, pátek 26. června 1936.
www.psp.cz

Tisk 231. Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 221), kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů. Senát NS RČS 1935–1938 – tisky, IV. volební období, 3. zasedání.
www.psp.cz

1935

Řeč p. sen. Němečka k rozsahu německých tiskovin dovážených, prodáváných a kolportovaných na území ČSR. Senát NS RČS 1935–1938 – stenoprotokoly, 14. schůze, čtvrtek 19. prosince 1935.
www.psp.cz

1934

Vládní návrh 2042. Zákon o tisku (zákon tiskový). Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – tisky. I. volební období, 3. zasedání.
www.psp.cz

Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 2646) zákona, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (tisk 2686). Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 337. schůze, středa 27. června 1934.
www.psp.cz

Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 2646) zákona, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (tisk 2686). Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 338. schůze, čtvrtek 28. června 1934.
www.psp.cz

1933

Resoluce posl. Štětky a soudr z roku 1931 se zamítají. Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 246. schůze, úterý 7. února 1933.
www.psp.cz

Posl. Gottwald kritizující omezení koportáže. Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 282. schůze, čtvrtek 8. června 1933.
www.psp.cz

Posl. Kopecký kritizující omezení kolportáže. Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 282. schůze, čtvrtek 8. června 1933.
www.psp.cz

Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 1727) zákona, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (tisk 2282). Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 283. schůze, pátek 9. června 1933.
www.psp.cz

Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 1727) zákona, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (tisk 2282). Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 284. schůze, úterý 20. června 1933.
www.psp.cz

Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 1727) zákona, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (tisk 2282). Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 285. schůze, čtvrtek 22. června 1933.
www.psp.cz

Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1081) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují tiskové zákony. Tisk 1085. Senát NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 229. schůze, středa 28. června 1933.
www.psp.cz

1932

Posl. Kliment obhajuje kolportáž Rudého práva. Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 166. schůze, čtvrtek 28. ledna 1932.
www.psp.cz

Posl. Krosnář obhajuje kolportáž dělnického tisku. Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 181. schůze, úterý 3. května 1932.
www.psp.cz

Posl. Tyll kritizuje potírání dělnického tisku na Zlínsku. Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 197. schůze, středa 22. června 1932.
www.psp.cz

Posl. Krumpe krituzující potírání kolportáže německých tiskovin. Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 199. schůze, čtvrtek 30. června 1932.
www.psp.cz

Sem. inz. Koubek k rozdílům postavení komerčních kamelotů a kamelotů rozšiřujících dělnický tisk. Senát NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 188. schůze, středa 28. prosince 1932.
www.psp.cz

1931

Posl. Štětka ke kolportáži zpráv. Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 104. schůze, čtvrtek 12. února 1931.
www.psp.cz

Posl. Horák: Knihkupci a nakladatelé žádají zamezení kolportáže knih po domech, restauracích a vinárnách. Dále žádají zastavení vydání koncesí knihkupeckých alespoň na 2 leta. Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 149. schůze, pátek 27. listopadu 1931.
www.psp.cz

Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru živnostensko-obchodního k vládnímu návrhu zákona (tisk 640) o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině. Tisk 650. Senát NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 123. schůze, pátek 4. prosince 1931.
www.psp.cz

Předsednictvo senátu vládě republiky formou rezoluce ukládá, aby okamžitě zamezila jakékoliv omezování kolportáže dělnického tisku. Senát NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 130. schůze, pátek 18. prosince 1931.
www.psp.cz

1930

Posl. Richter o vstřícnosti mnisterstva spravedlnosti. Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 20. schůze, čtvrtek 20. února 1930.
www.psp.cz

Resoluce posl. Štětky a soudr.: Vládě se ukládá, aby okamžitě zamezila jakékoliv omezování kolportáže dělnického tisku. Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 89. schůze, sobota 29. listopadu 1930.
www.psp.cz

1929

Posl. Brodecký krátce ke zbytečným omezením kolportáže, zvláště dělnického tisku. Poslanecká sněmovna NS RČS 1925–1929 – stenoprotokoly, 205. schůze, čtvrtek 13. června 1929.
www.psp.cz

Posl. Burian kritizující potírání koportáže dělnického tisku. Poslanecká sněmovna NS RČS 1925–1929 – stenoprotokoly, 190. schůze, úterý 12. března 1929.
www.psp.cz

Posl. dr Luschka obecně ke kolportáži (šíření) myšlenek. Poslanecká sněmovna NS RČS 1929–1935 – stenoprotokoly, 5. schůze, čtvrtek 19. prosince 1929.
www.psp.cz

1928

Posl. Jaša o potírání dělnického tisku. Poslanecká sněmovna NS RČS 1925–1929 – stenoprotokoly, 125. schůze, čtvrtek 26. ledna 1928.
www.psp.cz

Posl. Hrušovský k potírání kolportáže tisku slovenských separatistů. Poslanecká sněmovna NS RČS 1925–1929 – stenoprotokoly, 168. schůze, úterý 23. října 1928.
www.psp.cz

1927

1198/XI.Interpelace poslanců Zápotockého, Buriana, Muny a soudruhů ministru vnitra o konfiskaci deníků komunistické strany „Rudé Právo“ v Praze a „Rovnost“ v Brně. V Praze dne 23. června 1927. Poslanecká sněmovna NS RČS 1925–1929 – Poslanecká sněmovna – tisky
www.psp.cz

1924

Posl. dr. Czech krátce k omezením kolportáže a k novele tiskového zákona. Poslanecká sněmovna NS RČS 1920–1925 – stenoprotokoly, 162. schůze, úterý 15. dubna 1924.
www.psp.cz

Posl. Patzel krátce k novele tiskového zákona. Poslanecká sněmovna NS RČS 1920–1925 – stenoprotokoly, 163. schůze, úterý 15. dubna 1924.
www.psp.cz

Posl. inž. Jung krátce k omezením kolportáže, jež je zneužívána proti německým stranám. Poslanecká sněmovna NS RČS 1920–1925 – stenoprotokoly, 163. schůze, úterý 15. dubna 1924.
www.psp.cz

Dotaz o nedovolené kolportáži brožury „Jana Žižky z Trocnova“ na školách. Poslanecká sněmovna NS RČS 1920–1925 – stenoprotokoly, 297. schůze, úterý 11. listopadu 1924.
www.psp.cz

1922

Posl. Darula krátce o zbytečném omezení kolportáže. Poslanecká sněmovna NS RČS 1920–1925 – stenoprotokoly, 151. schůze, čtvrtek 22. června 1922.
www.psp.cz

Posl. Roudnický ke kolportáži časopisů dětských a náboženských na školách. Poslanecká sněmovna NS RČS 1920–1925 – stenoprotokoly, 173. schůze, pátek 24. listopadu 1922.
www.psp.cz

1921

Posl. dr. Šmeral krátce zmiňuje kolportáž jako jednu z ukázek přebytečných státních omezení. Poslanecká sněmovna NS RČS 1920–1925 – stenoprotokoly, 41. schůze, čtvrtek 13. ledna 1921.
www.psp.cz

Sen. Mikulíček k obtížím kolportáže na Zlínsku. Senát NS RČS 1920-1925, – Stenoprotokoly. 85. schůze, 11. března 1921.
www.psp.cz

Vládní návrh 2042. Zákon o tisku (zákon tiskový). NS RČS 1920-1925, Poslanecká sněmovna – tisky. I. volební období, 3. zasedání. Předložil ministr spravedlnosti Dr. Popelka dne 11. března 1921.
www.psp.cz

Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. ledna 1921, č. 168 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje platnost zákona o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsku. Tisk 813. Senát NS RČS 1920–1925 – stenoprotokoly, 61. schůze, pátek 1. července 1921.
www.psp.cz

Posl. Toužil krátce o zákazech kolportáže komunistického tisku. Poslanecká sněmovna NS RČS 1920–1925 – stenoprotokoly, 73. schůze, pátek 15. července 1921.
www.psp.cz

1919

Dotaz poslance Antonína Svěceného a soudruhů na pana ministra vnitra o pronásledování kolportérů dělnického tisku v republice československé. Národní shromáždění československé 1918–1920 – tisky, Tisk 785.
www.psp.cz

Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Ant. Svěceného a soudr. (č. tisku 785 z r. 1919) o pronásledování kolportérů dělnického tisku v republice československé. Národní shromáždění československé 1918–1920 – tisky, Tisk 1012.
www.psp.cz

Posl. A. Němec k omezování kolportáže. Národní shromáždění československé 1918–1920 – stenoprotokoly, 59. schůze, středa 25. června 1919.
www.psp.cz

Posl. dr. Matoušek – Reakce na posl. Němce. Národní shromáždění československé 1918–1920 – stenoprotokoly, 61. schůze, pátek 27. června 1919.
www.psp.cz

Posl. dr. Klouda vyzdvihuje svobodu šířit tiskoviny prostřednictvím kamelotů. Národní shromáždění československé 1918–1920 – stenoprotokoly, 69. schůze, čtvrtek 24. července 1919.
www.psp.cz

Posl. Němeček zmiňuje krátce kolportážní toleranci. Národní shromáždění československé 1918–1920 – stenoprotokoly, 94. schůze, čtvrtek 4. prosince 1919.
www.psp.cz

Zpráva I. živnostenského výboru, II. kulturního výboru o návrh u prof. Dra Horáčka a soudruhů (tisk č. 917), aby byly prohlášeny živnosti knihtiskařské a knihkupecké za živnosti volné. Národní shromáždění československé 1918–1920 – Tisky, Tisk 1892
www.psp.cz


Hlavní články a rozcestníky