Kolportážní distribuce literatury a jiného zboží – společenský i historický fenomén

V době dávné, nedávné i současné dostávaly se písemné informace mezi veřejnost nejen skrze tiskoviny prodávané v kamenných obchodech (či jako dnes elektronicky), ale i prostřednictvím letáků, traktátů, brožur, časopisů a knih distribuovaných formou osobní roznášky: od osady k osadě, od obce k obci, od domu k domu, od dveří ke dveřím, od člověka k člověku.

Krkonošský horal za pomocí sněžnic na nohou a krosny na zádech, transportuje zboží
Krkonošský horal za pomocí sněžnic na nohou a krosny na zádech, transportuje zboží. Reprodukce z monografie J. K. E. Hosera Das Riesengebirge in einer statistisch-topographischen Übersicht (1803)

Informace v takto transportovaných tiskovinách jakoby ani nepotřebovaly kamenný obchod. Své čtenáře si (často k nelibosti úřadů) vždycky našly. Ostatně, někdy se běžnému knižnímu trhu musely vyhýbat programově, neboť kolportována byla často literatura nějakým způsobem údajně »závadná« – ať již pro stát, úřady nebo etablované státní církve.

Efektivita kolportážní distribuce

Transfer a roznáška literatury skrze různé kolportéry byly osvědčeným způsobem, jak mezi obyvatelstvo dostat tiskoviny cenzurou zapovězené a nebo prostě jen vydávané některou z názorových menšin. Ve vzdálených vesnicích a těžko dostupných horských oblastech byla navíc kolportáž často jedinou pravidelnou formou distribuce. Kolportážní distribuce stála v tomto smyslu na straně pokroku, občanských svobod a lidských práv.

Naproti tomu i obhájci liberálních systémů sledovali a sledují s jistou nelibostí, když se svoboda slova a kolportážní formy distribuce z času na čas stávají prostředkem moderního politického extremismu.

V tomto ohledu je třeba jednotlivé kolportéry nebo kolportérské skupiny důsledně diferencovat. Lišily a liší se jejich pohnutky i cíle. – Knižní evangelisté šířili mezi lid zdarma biblickou dobrou zprávu o Kristově Království. Národní buditelé i někteří političtí agitátoři se formou osobní distribuce snažili mezi lid dostat své národní nebo politické ideály. Cestující knihkupci usilovali o finanční profit.

Kolportáž jako kulturní, společenský i ekonomický fenomén

Jako celek však kolportéři zanechaly důležitý otisk v našich dějinách i kultuře. Jejich odhodlání, nasazení, námaha i vytrvalost budí respekt v případě většiny z nich, zvláště pak, pokud se kolportážní činnosti věnovali zcela nezištně, často navíc za značné nepřízně úřadů a veřejnosti. Zpětný pohled na vývoj komerčně orientovaného podomního obchodu (s knihami, ale rovněž obecně), může být zajímavou ekonomicko-etnografickou sondou do politicko-podnikatelského prostředí naší minulosti.

Kolportáž literatury je vedle dlouhodobě zkoumaných dějin knihtisku, různých cenzurních postihů či vývoje moderních sdělovacích prostředků jedním z jedinečných prvků vývoje moderní společnosti. Tyto stránky se snaží postihnout alespoň část z její spletité historie a rovněž poukázat na funkce kolportážních aktivit v moderní společnosti.

Pokud jste byli nebo jste v nějakém smyslu kolportéry, kameloty, obchodními cestujícími nebo se věnujete výzkumu v těchto a příbuzných oblastech, velmi mě zajímají výsledky vaší práce, zážitky, zkušenosti, životní příběhy a okolnosti za jakých jste se k této práci dostali. Ocením, když o sobě dáte vědět.


Hlavní články a rozcestníky


Výběr ze starších diskuzí

09.06.2006 | Dotaz od: AJ | Předmět: Citování webu a další literatura
Dobrý den, mám na vás několik dotazů. Existuje nějaká speciální kniha o kolportáži u nás? Ráda bych některé údaje použila pro svojí školní práci. Mohu se odkazovat i na vaše stránky?
21.06.2006 | Odpověď: ZB
Dobrý den, omlouvám se za opožděnou odpověď. Byl jsem nějakou dobu v zahraničí
a on-line pouze částečně. Pokud se mi podařilo zjistit, žádná ucelená knižní práce, věnovaná kolportáži na našem území, neexistuje, což také zavdalo příčinu ke vzniku tohoto webu. (Pokud něco objevíte, budu vděčný, když mi dáte vědět.) Drobné zmínky jsou naopak roztroušeny v celé řadě publikací (výběr literatury posílám e-mailem). Pokud jsou pro Vás tyto stránky přínosné, jsem tomu pochopitelně rád. Využijete-li je při své školní či jakékoliv jiné práci, považuji jasný odkaz na tento web za naprostou samozřejmost (více například v textu Proč citovat?, na stránkách Knihovny ČVUT). V případě zájmu si napište o zasílání zpráv o aktualizacích webu. Odkazy, které nejsou v elektronické verzi dokumentů přímo uvedeny, lze dle domluvy poskytnout individuálně, na konkrétní vyžádání. Základní informační zdroje naleznete v přehledu bibliografie.
20.05.2008 | Dotaz od: DV | Předmět: Společenská hodnota kolportáže
[…] takže kam mám kolportáž zařadit? Je takto nabízená literatura O.K. nebo je kolportáž přežitek?? Je kolportér asociál nebo fanatik nebo je to věc normální?
22.05.2008 | Odpověď: ZB
Účelem projektu Kolportáž.cz není kolportážní aktivity zatracovat ani adorovat. Kolportáři a jejich způsob distribuce je integrální součást dějin každodennosti a tím i našich dějin kulturních. Z hlediska společenské důležitosti nelze bezpochyby přehlédnout důležitost kolportáže jako svobodného informačního kanálu v dobách diktátorské cenzury. S mnoha kolportéry přicházela v minulosti rovněž vzdělanost a osvěta. Na druhou stranu nelze přehlédnout, jak se mezi veřejnost – především formou komerční kolportáže, jíž šlo pouze o profit – dostávaly i tiskoviny úpadkové. Zde však byla na vině hamižnost některých podnikatelů, nikoli forma nabídky.
13.04.2009 | Dotaz od: KB | Předmět: Cenzura – Československo 1948–1989
Dobrý den, píši absolventskou práci na téma „cenzura […]“ a chtěla bych se zeptat, zda byste mi mohl doporučit nějakou literaturu […]
14.04.2009 | Odpověď: ZB
Z těch důležitějších by to mohly být například následující práce:
Censorship. A World Encyclopedia. Ed. Derek Jones. London 2001.
Dějiny české literatury 1945–1989. Díl 1–4. Praha 2007–2008.
Janáček, Pavel: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951. Praha 2004.
Literatura určená k likvidaci I. Sborník příspěvků […] Brno 2002.
Literatura určená k likvidaci II. Sborník příspěvků […] Brno 2004.
Literatura určená k likvidaci III. Sborník příspěvků […] Brno 2006.
Kaplan, Karel – Tomášek, Dušan: O cenzuře v Československu v letech 1945–1956. Praha 1994.
Normy normalizace. Sborník referátů […] Redigoval Jan Wiendl. Praha – Opava 1996.
Šámal, Petr: Pro dobro českého čtenáře […] In: Dějiny a současnost 29, 2007, č. 6, s. 24–29.
Tomášek, Dušan: Pozor, cenzurováno!, aneb, Ze života soudružky cenzury. Praha 1994.
Další užitečné zdroje najdete v Bibliografii.
2.11.2023 | Dotaz od: FK | Předmět: Diskuze na webu Kolportáž.cz
Dá se tu někam vložit diskuzní příspěvek? Pod některými články jsem diskuzi viděl, ale nenašel jsem žádný formulář.
3.11.2023 | Odpověď: ZB
Dobrý den, ano máte pravdu, u předešlé verze webu Kolportáž.cz byl k dispozici online formulář pro vkládání diskuzních příspěvků. V několika prvních letech existence projektu byl vcelku využíván. Později začaly smysluplné dotazy přicházet spíš emailem, zatímco diskuze přes formulář stagnovala, případně produkovala spam. Tak jsem nakonec formulář jednoho dne nepublikoval. Určitě mi ale můžete napsat napřímo, jak jste to udělal i teď. Na věcné badatelské dotazy rád zareaguji.