Kolportáž.cz – O projektu

Účelem projektu, jehož výsledky jsou průběžně zveřejňovány na stránkách www.Kolportaz.cz, je mapovat historii neformálního šíření či přímé distribuce psaných i tištěných publikací, a přispět tak k dokumentování vývoje moderní komunikace a masmédií. Web Kolportáž.cz je nezávislou platformou a nereprezentuje žádnou komunitu.

Kolportér s nabídkou knih
Kolportér s nabídkou knih. Ilustrační obrázek OpenAI / DALL-E

Historie projektu o historii kolportáže

První verze webu Kolporáž.cz vznikla v roce 2005 a následujících cca pět let byla průběžně aktualizována a doplňována. Následovala léta stagnace, kdy jsem se věnoval mnoha jiným výzkumným projektům. Aktuální verze webu Kolportáž.cz obsahuje část původních textů a zároveň je opět průběžně doplňována.

Prakticky od začátku existence webu zajišťuje průběžnou elektronickou archivaci webu Národní knihovna ČR, která projekt vyhodnotila jako důležitý k trvalému uchování pro budoucnost coby součástí národního kulturního dědictví. Četnost záloh i jejich hloubku si Národní knihovna v rámci své platformy WebArchiv.cz zajišťuje sama. Obecně ale předpokládám, že klíčové části starších verzí webu by na WebArchivu měly být dohledatelné.

Pokud jsem v roce 2005 na webu psal, že účelem projektu „je mapovat v Česku doposud opomíjenou historii“ kolportáže, pak doufám, že mise projektu byla v tomto ohledu přinejmenším v dílčí míře naplněna. V roce 2005 jsem prakticky všude, kde jsem s myšlenkou dokumentace kolportáže přišel, musel nejprve vysvětlovat, „co to ta kolportáž vlastně je“. Dokonce ani v Literárním archivu Památníku národního písemnictví (LA PNP) si se mnou úplně nevěděli rady, leč nakonec mě u nich na Strahově zachránil slovutný páter Vrba.

Dnes je v českém prostředí slovo kolportáž běžnou součástí veřejného prostoru a snad k jeho popularizaci a výkladu trochu přispěl i tento web. Rozdíl ve vnímání během uplynulých přibližně patnácti let jsem si nedávno uvědomil při svých cestách na Slovensko, kde jsem s kolportáží několikrát nepochodil jak na úřadech, tak u badatelů.

Poděkování

Velice děkuji badatelům, kteří v dřevních dobách tohoto projektu o jeho obsah projevili zájem, utrousili za něj dobré slovo, citovali z něj nebo mu jinak vyjádřili přízeň. Byli to v prvé řadě (řazeno abecedně):

  • PhDr. Petr Blažek, Ph.D., dlouhotý badatel nekomformních subkultur v období komunistických vlád a pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR)
  • PhDr. Marta Dandová, archivářka, editorka a nesmírně laskavá dáma z Literárního archivu Památníku národního písemnictví (LA PNP)
  • PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., český historik se zaměřením mimo jiné na dějiny médií, pracovník Fakulty sociálních věd UK
  • JUDr. Lubomír Müller, neúnavný obhájce odpíračů vojenské služby z důvodu svědomí ve věci jejich rehabilitací, ale i ve věci jiných historických hřivd
  • PhDr. Petr Šámal, Ph.D., znalec české literatury, sociologie a literární kultury, vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR
  • Aleš Zach, přední tuzemský znalec dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století a vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR
  • … a někteří další

Charakter výzkumu a publikovaných textů

Pokud není uvedeno jinak, jsou články na webu Kolportáž.cz původním autorským výzkumem a dílem. Některé texty byly zpracovány v rámci odborných výzkumů, které jsem prováděl pro různé akademické, komerční nebo privátní subjekty. Další texty byly za účelem doplnění výzkumu kolportáže připravovány přímo k publikování na tomto webu. Současně s tím najdete na tomto webu citace a ukázky ze starších publikací, které mají k historii kolportáže nějaký vztah a jejich zveřejnění zde není v kolize s autorským právem.

Stránky mají čistě výzkumný a dokumentační charakter. Nezastávají se žádného druhu kolportáže, byť se snaží o pochopení historické i lidské. Zároveň se snaží poukazovat na možná rizika některých druhů kolportáže pro demokratickou společnost i pro spotřebitele a konzumenty.

Publikované informace jsou určeny studentům, odborným badatelům a také všem dalším zájemcům z řad široké veřejnosti.

  • Pokud píšete školní esej, referát či absolventskou práci na téma, které souvisí s informacemi publikovanými na tomto webu a hledáte pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
  • V případě, že máte k tématu kolportáže co říci – ať již jako pamětníci, badatelé či nestranní pozorovatelé – ocením, když mi napíšete své postřehy.

Hlavní články a rozcestníky