Pro domnělé rozšiřování letáků… (1899)

Přepis novinového článku z roku 1899

Dne 20. srpna konal nadstrážník Kochlöfel službu na Perštýně. Časně z rána as o půl 5. hodině, když byl na obchůzce Martinskou ulicí, zpozoroval, že celá ulička po chodníku i v jízdní dráze, poházena byla tištěnými letáky sociálně-demokratické strany. Bylo jich tolik, ze nepostačil ani je sebrati.

Přišel na Uhelný trh a i tam ve množství, možno-li, ještě větším, byly letáky rozházeny a jdoucími sbírány. Pokud mohl, sebral je: viděl již, že není vše v pořádku, poněvadž na nich nebylo ani vytištěno jméno tiskaře. Strážník přesvědčil se, že i v okolních ulicích byly letáky rozházeny, avšak nikoho nepřistihl, že je rozhazoval.

Teprve k šesté hodině, když konal obchůzku ve Ferdinandově třídě, pozoroval as uprostřed mezi ulicí Spálenou a Mikulandskou mladého muže, který měl celé množství lístků těch v ruce, jak právě z nich jeden odhodil. Muže toho zatkl a odvedl na komisařství, kde v něm zjištěn p. Antonín Kopp, sborista Národního divadla.

Včera objeviti se měl před okresním soudem pro přestupky, aby zodpovídal se pro nedovolenou kolportáž; místo něho však dostavil se pouze jeho obhájce p. dr. Kliment, který udal, že p. Kopp letáky právě tak sbíral jako strážník, který jako svědek vyslechnut byl a jeden z nich, který byl špinavý a pošlapaný pouze pro to odhodil, aby ostatní si nepomazal, v tom pak, že nedovolenou kolportáž spatřovati nelze. Soudce tajemník pan Schauer, přidal se k důvodům těm a sprostil Ant. Koppa obžaloby. Veřejný žalobce, komisař p. Knahl ohlásil z rozsudku od volání.

Zdroj: Národní listy z 11. října 1899.


Hlavní související články