O zřízení jednoho knihkupeckého oddělení (1906)

Reprodukce oznámení z roku 1906, jímž jistý knihkupec z Moravské Ostravy (dnešní Ostrava) oznamoval svým obchodním partnerům rozšíření svého odbytu o kolportážní distribuci. Pro lepší odbyt svého sortimentu zřídil kolportážní knihkupecké oddělelní. Mnoho následovníků však mezi knihkupci nenašel.


Velevážený pane kollego!

Po dlouhých přípravách, vzhledem k místním složitým národnostním poměrům v Ostravě a okolí, jež vyžadují zralého uvážení ve vypracování programu pro celkový postup knihkupeckých prací, odhodlal jsem se zříditi při svém knihkupectví, papírnictví, obchodu uměleckými výrobky a uměleckém knihařství

kolportážní knihkupecké oddělení.

Vyzbrojen jsa náležitými vědomostmi za dlouholetou působnost na tak ohroženém národnostním místě, jsem si vědom těžkého úkolu, jaký tímto zařízením béřu na sebe, a doufám tudíž, že mne budete všemožně při počátcích podporovati.

Já pak vynasnažím se

značnými objednávkami za hotové

získati si plnou Vaši důvěru a utužím tak obchodní styky, pro které se tímto nabízím, co nejtrvaleji.

Oznamuje tento svůj krok, žádám Vás, abyste mě od 1. října t. r. nejen od všech novinek, ale i od staršího skladu zasílal vždy první sešity, plakáty a agitační materiál vůbec zdarma a franko pro získání kontinuace.

Děkuje již předem za každou ochotu i případné informace, znamenám v kollegiální úctě

První české knihkupectví

Tomáš Pospíšil,

Mor. Ostrava, Hlavní náměstí.


Kolportážní knihkupecké oddělení
Reprodukce původního oznámení

Zdroj: Knihkupecký oznamovatel z 21. září 1906.


Hlavní související články