Energetický regulační úřad varuje před údajně nekalými praktikami některých podomních prodejců energie

Některé obce jsou údajně obětí nájezdů tzv. „energošmejdů“ a nevědí, jak se bránit. Existuje nějaká obrana? A je kterýkoli podomní obchodník automaticky tzv. „energošmejdem“? Jak v případě nečekané návštěvy podomního prodejce neztratit rozum? V prvé řadě je třeba upozornit: Podomní prodej rozhodně není nezákonnou činností a nutně nemusí být ani čiností nemorální. Stejně tak není Číst více…

dTest vydal souhrn doporučení pro jednání s podomními prodejci

Pokud se vám někdo doma nabídne, že vám sníží účty za elektřinu nebo plyn, měli byste být obezřetní. Mnozí podomní prodejci energie často využívají agresivních taktik a mohou vás přesvědčit k podepsání smlouvy, aniž byste si uvědomili všechny důsledky. Občanské sdružení dTest vydalo v zářijovém vydání svého časopisu souhrn praktických a věcných doporučení pro situace, kdy Číst více…

Sjezd odborového Svazu trhovních a podomních obchodníků v září 1925

Dne 5. září 1925 byl v 10:00 hodin dopoledne, v restauračních sálech Brno-Lužánky, zahájen Manifestační sjezd odborového Svazu trhovních a podomních obchodníků v Brně. Svolavatelem akce byl Václav Pantůček, brněnský předseda Svazu. Události se zúčastnilo asi 300 osob. Zpětný pohled na celou událost nám pomůže snáze pochopit, z jakých příčin se někteří lidé stávali podomními obchodníky, z jakých sociálních Číst více…

Pražská energetika (PRE) varuje před podomními prodejci elektřiny

Jsou podomní obchodníci s elektřinou, kteří konkurují Pražské energetice (PRE), automaticky podvodníky, nebo se PRE prostě jen nelíbí, že tu má lidovou konkurenci? Pečlivě si pročtěte následující článek. Konkurence, nebo podvodníci? Vedle bezpochyby seriózních podomních prodejců byli a vyskytují se bezpochyby i mezi podomními prodejci jedinci, kteří namísto praktických a dobře míněných služeb hledají spíše Číst více…

Tržní řády k regulaci pouliční distribuce reklamy versus náboženská kolportáž

Závěry jednání mezi Bc. Ludvíkem Klemou, náměstkem ředitele Městské policie hl. m. Prahy a advokátem JUDr. L. Müllerem ve věci vyhlášky č. 4/2002 hl. m. Prahy, kterou se upravuje tržní řád. K zákazu šíření pouliční reklamy Dnem 1. července 2002 nabyl účinnosti zákaz pouliční pochůzkové reklamy – (Vyhláška č. 4/2002 Sb. hl. m. Prahy). Vyhláška Číst více…

Podomní obchodníci a trhovci jsou proti rušení výročních trhů a za modernizaci zákonů

Čtvrtá rezoluce trhovců a cestujících obchodníků, přijatá delegáty brněnského Manifestačního sjezdu odborového Svazu trhovních a podomních obchodníků v září 1925. Resoluce! Manifestační sjezd trhovních a podomních obchodníků, trhových výrobců, konaný dne 5. září 1925 v Brně v Lužánkách, usnáší se na následující rezoluci: V prvé řádě protestujeme proti rušení výročních trhů v jednotlivých větších městech. Výroční Číst více…

Podomní obchodníci a trhovci za modernizaci a zjednodušení daňového systému

Třetí rezoluce trhovců a cestujících obchodníků, přijatá delegáty brněnského Manifestačního sjezdu odborového Svazu trhovních a podomních obchodníků v září 1925. Resoluce! Trhovní obchodníci, trhovní výrobci, podomní obchodníci, zúčastnění na manifestačním sjezdě dne 5. září 1925 v Brně v Lužánkách, protestují proti nynějšímu bernímu systému, jenž hůře stíhá malého poplatníka a jej vrhá předpisováním vysokých daní do bídy Číst více…

Trhovci a podomní obchodníci usilují o tříhodinových kvót pro vyzvedávání zavazadel

Druhá rezoluce trhovců a cestujících obchodníků, přijatá delegáty brněnského Manifestačního sjezdu odborového Svazu trhovních a podomních obchodníků v září 1925. Resoluce! Zástupcové trhovního obchodnictva, trhovních výrobců, podomních obchodníků z celé oblasti československé, zúčastnění na sjezdě dne 5. září 1925 v Brně, v Lužánkách, usnáší se na následující resoluci: Žádáme, by odstraněna byla tříhodinová doba pro vyzvedávání trhoveckých zavazadel Číst více…

Za slevy pro trhovce a podomní obchodníky, kteří cestují po železnici

První rezoluce trhovců a cestujících obchodníků, přijatá delegáty brněnského Manifestačního sjezdu odborového Svazu trhovních a podomních obchodníků v září 1925. Resoluce! Zástupci trhovního obchodnictva, trhovních výrobců a podomních obchodníků, zúčastnění na manifestačním sjezdě dne 5. září 1925 v Brně v Lužánkách a usnáší se na následující resoluci: Žádáme, aby ministerstvo železnic, by trhovecká 33% sleva Číst více…

O zřízení jednoho knihkupeckého oddělení (1906)

Reprodukce oznámení z roku 1906, jímž jistý knihkupec z Moravské Ostravy (dnešní Ostrava) oznamoval svým obchodním partnerům rozšíření svého odbytu o kolportážní distribuci. Pro lepší odbyt svého sortimentu zřídil kolportážní knihkupecké oddělelní. Mnoho následovníků však mezi knihkupci nenašel. Velevážený pane kollego! Po dlouhých přípravách, vzhledem k místním složitým národnostním poměrům v Ostravě a okolí, jež Číst více…