Podomní obchodníci a trhovci za modernizaci a zjednodušení daňového systému

Třetí rezoluce trhovců a cestujících obchodníků, přijatá delegáty brněnského Manifestačního sjezdu odborového Svazu trhovních a podomních obchodníků v září 1925.

Obchodník řeší živnost a účetnictví
Obchodník řeší živnost a účetnictví.
Ilustrační obrázek OpenAI / DALL-E

Resoluce!

Trhovní obchodníci, trhovní výrobci, podomní obchodníci, zúčastnění na manifestačním sjezdě dne 5. září 1925 v Brně v Lužánkách, protestují proti nynějšímu bernímu systému, jenž hůře stíhá malého poplatníka a jej vrhá předpisováním vysokých daní do bídy a zoufalství.

Trhovním a podomním obchodníkům, výrobcům, jsou předpisovány velké daně, které zaplatiti nemohou, jelikož tržba a výdělek není v poměru daní mu předepsanou.

Na straně jedné odpisují se kapitalistům milionové daně, kdežto na straně druhé vymáhají se exekucí na chuďasi každý haléř. Kapitalistům, jenž zdráhají se platiti jím předepsané daně buďtež továrny a podniky vyvlastněny a zestátněny. Malým chudým poplatníkům budiž daně spravedlivě předpisované, by nebyli existenčně ničeni.

Žádáme demokratickou a spravedlivou reformu berních komisí, v níž by zastoupeni byli malí poplatníci z řad trhovectva, malého obchodnictva a malého živnostnictva, neb jen tito mohou zachovati spravedlivý postup v otázce předpisování daní. Jen zvolení skuteční zástupcové těchto malých poplatníků jsou oprávněni činiti návrhy a nálezy v otázce daňové. Jen tito zástupcové z vlastní zkušenosti to činiti budou.

Prohlašujeme, že všemi silami pracovati budeme cestou zákona, by nynější nevyhovující berní systém byl zrušen a nahrazen všem poplatníkům systémem spravedlivým.


Zdroj: NA, f. 225, Dobová policejní zpráva