Trhovci a podomní obchodníci usilují o tříhodinových kvót pro vyzvedávání zavazadel

Druhá rezoluce trhovců a cestujících obchodníků, přijatá delegáty brněnského Manifestačního sjezdu odborového Svazu trhovních a podomních obchodníků v září 1925.

Život na tržišti
Život na tržišti. Ilustrační obrázek OpenAI / DALL-E

Resoluce!

Zástupcové trhovního obchodnictva, trhovních výrobců, podomních obchodníků z celé oblasti československé, zúčastnění na sjezdě dne 5. září 1925 v Brně, v Lužánkách, usnáší se na následující resoluci:

Žádáme, by odstraněna byla tříhodinová doba pro vyzvedávání trhoveckých zavazadel a zrušeno bylo ověřování zavazadlového lístku během třetí hodiny po příjezdu vlaku, s nímž zavazadla byly odeslané. Nařízení ohledně 3hodinové doby, pro vyzvednutí zavazadla, neb ověření zavazadlových lístků, ztěžuje trhovcům návštěvu mnohých a mnohých výročních trhů. Trhovec, jenž jest na výročním trhu na Slovensku, nemože se přes noc dostati na výroční trh druhý, ku příkladu na Moravu neb v Čechách.

Též celé řady případů bylo, že nebylo možno dostati se na výroční trh, ať již na Slovensku, na Moravě neb v Čechách konaný v té samotné oblasti na druhý den. Zboží zasílané z jednoho výročního trhu na delší vzdálenost na výroční trh druhý, jest nemožné, poněvadž zavazadlo toto absolutně na místo toto určené v pravý čas nedojde. Tímto jest trhovec poškozen nejen výdělečně, ale též jest poškozen tím, že doprava zavazadla a jeho osoby na místo, kde koná se výroční trh, jest spojeno s velkým peněžním vydáním, které není zároveň s ušlým výdělkem nikým tomuto prodejci hrazeno.

Proto trváme na tomto požadavku, aby tato přítěž, jenž ztěžuje existenci trhovního obchodníka, byla odstraněna. Naproti tomu dáváme záruku za správné zasílání a vyzvedování zavazadel tím, že při vyzvednutí zavazadla musí se opět každý prokázati svou trhoveckou železniční průkazkou.

Dále žádáme, aby doprava ovoce, zeleniny, másla, vajec a jiných potravin byla upravena v tom samém smyslu, ze snížených cen, jako při zasílání trhoveckého zboží. Nechť pro zasílání ovoce, zeleniny, másla, drůbeže a jiných potravin platí zlevněné sazby trhové. Jen zlevněnou dopravou potravin a ovoce mohou konzumenti býti za zlevněných cen ovoce a zeleniny obslouženi.

Lidu jest nutno opatřiti levný nákup ovoce a potravin, a proto jest též největší nutností, aby ministerstvo železnic dopravu veškerých potravních článků zlevnilo. Doprava potravin za nynějších vysokých dopravních cen zvyšuje tyto ceny na trzích. Prohlašujeme, že trváme na těchto požadavcích, neb jen splněním jejich se umožní obhájení existence trhovců a zároveň dostane se se levnějšího nákupu obyvatelstvu velkých měst.


Zdroj: NA, f. 225, Dobová policejní zpráva