Za slevy pro trhovce a podomní obchodníky, kteří cestují po železnici

První rezoluce trhovců a cestujících obchodníků, přijatá delegáty brněnského Manifestačního sjezdu odborového Svazu trhovních a podomních obchodníků v září 1925.

Podomní cestující obchodník u vlaku na nádražním perónu
Podomní cestující obchodník u vlaku na nádražním perónu
(ilustrační obrázek)

Resoluce!

Zástupci trhovního obchodnictva, trhovních výrobců a podomních obchodníků, zúčastnění na manifestačním sjezdě dne 5. září 1925 v Brně v Lužánkách a usnáší se na následující resoluci:

Žádáme, aby ministerstvo železnic, by trhovecká 33% sleva osobní s platností na státních drahách v republice Československé, rozšířena byla s platností pro rychlovlaky a od jednoho kilometru. Celá řada korporací mající 33% slevu má právo použíti ji k jízdě též pro rychlovlaky. Jsou to pouze trhovci, kteří jedině nejvíce používají státní dráhy a jsou vyloučení z použití slevy platné i pro rychlovlaky.

Trhovní výrobci, podomní obchodníci, trhovci, nutně potřebují slevy této při použití rychlovlaků mezi při jízdě z jednoho výročního trhu na druhý, aneb při jízdě z výročního trhu do svého domova. Při rozšíření slevy této pro rychlovlaky získávají státní dráhy větších příjmů tím, že bude umožněno trhovním obchodníkům použití rychlovlaků.

Žádáme též rozšíření osobní slevy na státních dráhách pro výrobce a podomní obchodníky, kteří do dnešní doby byli ze slevy této vyloučeni. Prohlašujeme, že jest nespravedlivé, má-li jistá část podomních a trhových výrobců být vyloučená ze železniční slevy. Podomní obchodníci jsou lidé staří, kteří nejsou schopní více prací chleba si vydělávati. Musí se ploužiti tímto životem, by sobě a svým rodinám, potřebný kus chleba k žití zaopatřili.

Trhovní výrobci, jsou též zbaveni osobní slevy trhovecké. Tito výrobci musí zároveň s trhovci ploužiti se z místa na místo z jednoho výročního trhu na druhý. Trhoví výrobci, nemající žádných obchodních místností a stálých zákazníku v místě své výroby, jsou nuceni svoje výrobky rozvážeti po výročních trzích, by mohly uhájiti svoji dosti bídnou existenci.

Proto prohlašujeme, že trváme na těchto požadavcích, jenž jsou spravedlivé a nutné svépomoci k uhájení existence všech těchto, jenž musí chleba vydělávati sobě a svým dětem na výročních trzích a při podomním obchodě.


Zdroj: NA, f. 225, Dobová policejní zpráva