Volná kolportáž na sokolském cvičišti (1907)

Povolení limitované kolportáže (1907) pro šíření tisků na sokolském cvičišti. Pozor, pozor! Sokolům možno jen něco kolportovat, a něco zase ne. Dobová zpráva z Národních listů.


Při veřejných cvičeních dovoleno bude volně prodávati toliko obraz Královská Praha, věnovaný V. sletu radou král. hlav. města Prahy a vydaný Unií, dále sletové pohlednice a publikace (brožury) a j., vydané Českou obcí sokolskou.

Slavnostní výbor nemohl vyhověti přečetným žádostem, zejména pp. knihkupců, za povolení volného prodeje různých tiskopisů a jiných ještě, obával se přílišného obtěžování obecenstva.

Celkem došlo přes 130 žádostí za povolení volného prodeje a žadatelé se vyzývají, aby vzali toto oznámení na vědomí, jelikož jest nemožno zasílati jim zvláštní písemné vyřízení.

Volná kolportáž na cvičišti

Zdroj: Národní listy z 20. června 1907.