Večerníček: Nejslavnější český kamelot a kolportér

Jakkoli se může práce kolportéra či kamelota jevit jako společensky podřadná, už několik dekád je představitel této profese jednou z nejoblíbenějších postav nejmenších českých diváků. Večerníček je pravidelný (pod)večerní pořad původně Československé, následně České televize. Jedná se o každovečerní krátkou pohádku nebo příběh pro děti, vysílaný v předpokládaný čas jejich uléhání do postele. Pořad má Číst více…

Street-paper Nový Prostor a jeho kolportéři

Jako street-papers nebo street newspapers (pouliční noviny) je označováno periodikum prodávané bezdomovci a jinými sociálně znevýhodněnými lidmi. Časopis kolportují na veřejných prostranstvích a při prodeji každého čísla časopisu získávají polovinu prodejní ceny. Obsah jednotlivých čísel pouličních novin je zaměřen na různá sociální a ekologická témata, vzdělávání, neziskový sektor, komunitní iniciativy, alternativní kulturní žánry, festivaly apod. Číst více…

Jak se kameloti začali na ulicích znovu objevovat po roce 1990

S přelomem tisíciletí vstoupila na český mediální trh nová forma deníků. Zpočátku v Praze, a postupně i v jiných městech, začaly být lidem cestujícím ráno do zaměstnání zdarma nabízeny noviny s důležitými zprávami z domova i ze světa. Distribuovány byly buď prostřednictvím firemních kamelotů, nebo s využitím stojanů, které komukoli umožňovaly volný odběr. Metro bylo Číst více…

Tržní řády k regulaci pouliční distribuce reklamy versus náboženská kolportáž

Závěry jednání mezi Bc. Ludvíkem Klemou, náměstkem ředitele Městské policie hl. m. Prahy a advokátem JUDr. L. Müllerem ve věci vyhlášky č. 4/2002 hl. m. Prahy, kterou se upravuje tržní řád. K zákazu šíření pouliční reklamy Dnem 1. července 2002 nabyl účinnosti zákaz pouliční pochůzkové reklamy – (Vyhláška č. 4/2002 Sb. hl. m. Prahy). Vyhláška Číst více…

Kolportáž protiokupačních tiskovin během srpnové invaze v roce 1968 (3)

Srpnová okupace 1968 a Sedm pražských dnů. 21.–27. srpen 1968 z pohledu kolportérů a kamelotů, kteří v ulicích rozdávali protiokupační noviny. PRAHA, neděle 25. srpna 1968 – Šestý den okupace Na dopoledním jednání NV hl. m. Prahy prohlásili styční důstojníci okupačních armád, že na každého, kdo bude v noci psát hesla nebo vylepovat plakáty, se Číst více…

Kolportáž protiokupačních tiskovin během srpnové invaze v roce 1968 (2)

Jedinečná úloha lidových kolportérů při šíření informací v pohnutých dnech srpnové okupace. Neúspěšné pokusy vojenské kolportáže okupantů. PRAHA, sobota 24. srpna 1968 – Pátý den okupace Sokolovskou ulicí projíždí okupantský transportér a jakýsi transportér [sic] a jakýsi důstojník vyhazuje malé letáčky. Obrací se a čeká, zda je někdo zvedne. Zvedlo je několik lidí, nečetlo a Číst více…

Kolportáž protiokupačních tiskovin během srpnové invaze v roce 1968 (1)

Jedinečná úloha lidových kolportérů při šíření informací v pohnutých dnech srpnové okupace. Neúspěšné pokusy vojenské kolportáže okupantů. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupila na území Československé socialistické republiky (ČSSR) vojska pěti sousedních prosovětsky orientovaných zemí. V čele s vojsky Sovětského svazu (SSSR) se jednalo o vojenské síly Maďarské lidové republiky (MLR), Německé demokratické republiky Číst více…

(Prvorepublikový) kamelot se dívá na svět

Reportér F. Němeček popisuje ve svém článku z roku 1935 dynamiku každodenní práce pražského kamelota, vzrušení čtenářů z bulvárních zpráv i způsob, jakým byly některé reportáže obsahově přibarvovány, aby se noviny lépe prodávaly. Kamelot byl převodovou pákou bulvárního života – kolečkem mezi novinami a čtenáři lačnícími po společenském, politickém a sportovním zpravodajství. Sám však žil Číst více…

Volná kolportáž na sokolském cvičišti (1907)

Povolení limitované kolportáže (1907) pro šíření tisků na sokolském cvičišti. Pozor, pozor! Sokolům možno jen něco kolportovat, a něco zase ne. Dobová zpráva z Národních listů. Při veřejných cvičeních dovoleno bude volně prodávati toliko obraz Královská Praha, věnovaný V. sletu radou král. hlav. města Prahy a vydaný Unií, dále sletové pohlednice a publikace (brožury) a Číst více…

Zajímavé rozhodnutí v otázce nedovolené kolportáže (1907)

Nepovolená kolportáž ve formě sbírání předplatného mezi hasiči. – Knihkupcem realizovaná nabídka ke koupi (odeslání na ukázku), ke které každý knihkupec dle zákonů živnostenských jest oprávněn, není totožná se získáváním předplatitelů a není to ani kolportáž ve smyslu zákona. Přepis novinového článku z roku 1907. Okresní soud pro přestupky v Praze rozhodoval v poslední době Číst více…