Vyprávění o českém katolickém samizdatu

Členitá a rozlehlá česká a moravská katolická komunita měla svůj vlastní samizdat. Dílem teologický, dílem literární, dílem politický. Existoval paralelně s literaturou vydávanou se státním souhlasem oficiálně. Poloilegální či zcela ilegální samizdat byl mezi jednotlivé věřící samozřejmě distribuován rozmanitými kolportérskými metodami. Příběh českého katolického samizdatu – především se zaměřením na 80. léta 20. století – popisuje Číst více…

Historik Petr Blažek píše o neobvyklé formě kolportáže během okupace 1968–1969

Kolportáž politických tiskovin máme v historické zkušenosti spojenou především s šířením utlačovaného opozičního tisku, případně tisku ilegálního. Historik Petr Blažek ve svém nedávné práci ale připomíná zajímavou situaci, kdy se do kolportážní distribuce pustila okupační moc. Když se pro kolportážní distribuci rozhodne i okupační moc… Okupační propaganda na československém území po 21. srpnu 1968 – Číst více…

Kameloti a vylepované letáky během listopadu 1989

Bezprostředně po 17. listopadu 1989 hrály nezávislé letáky – vylepované i kolportované různými dobrovolnými kameloty – mimořádně důležitou úlohu při změnách veřejného mínění. Zvláště v prvních dnech, kdy státní rozhlas a televize zprostředkovávaly veřejnosti zkreslené informace a obhajovaly dosavadní vládu KSČ, síly, usilující o politické, ekonomické a celospolečenské změny, využívaly tím více k informování masové Číst více…

Kolportáž protiokupačních tiskovin během srpnové invaze v roce 1968 (3)

Srpnová okupace 1968 a Sedm pražských dnů. 21.–27. srpen 1968 z pohledu kolportérů a kamelotů, kteří v ulicích rozdávali protiokupační noviny. PRAHA, neděle 25. srpna 1968 – Šestý den okupace Na dopoledním jednání NV hl. m. Prahy prohlásili styční důstojníci okupačních armád, že na každého, kdo bude v noci psát hesla nebo vylepovat plakáty, se Číst více…

Kolportáž protiokupačních tiskovin během srpnové invaze v roce 1968 (2)

Jedinečná úloha lidových kolportérů při šíření informací v pohnutých dnech srpnové okupace. Neúspěšné pokusy vojenské kolportáže okupantů. PRAHA, sobota 24. srpna 1968 – Pátý den okupace Sokolovskou ulicí projíždí okupantský transportér a jakýsi transportér [sic] a jakýsi důstojník vyhazuje malé letáčky. Obrací se a čeká, zda je někdo zvedne. Zvedlo je několik lidí, nečetlo a Číst více…

Kolportáž protiokupačních tiskovin během srpnové invaze v roce 1968 (1)

Jedinečná úloha lidových kolportérů při šíření informací v pohnutých dnech srpnové okupace. Neúspěšné pokusy vojenské kolportáže okupantů. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupila na území Československé socialistické republiky (ČSSR) vojska pěti sousedních prosovětsky orientovaných zemí. V čele s vojsky Sovětského svazu (SSSR) se jednalo o vojenské síly Maďarské lidové republiky (MLR), Německé demokratické republiky Číst více…