Kolportáž protiokupačních tiskovin během srpnové invaze v roce 1968 (3)

Srpnová okupace 1968 a Sedm pražských dnů. 21.–27. srpen 1968 z pohledu kolportérů a kamelotů, kteří v ulicích rozdávali protiokupační noviny.

PRAHA, neděle 25. srpna 1968 – Šestý den okupace

Na dopoledním jednání NV hl. m. Prahy prohlásili styční důstojníci okupačních armád, že na každého, kdo bude v noci psát hesla nebo vylepovat plakáty, se bude střílet.

(Osobní svědectví)

[…] upozorňujeme na nebezpečí ostrých represálií okupačních vojsk při rozšiřováni letáků, tiskovin a plakátů v nočních hodinách.

Vůči příslušníkům okupačních vojsk se chovejte jako dosud – nevšímavě. Klid. kázeň a rozvaha jsou i nadále našimi největšími zbraněmi!

(Cyklostylovaný leták Předsednictva NF v Praze)

Slunce jako by ještě chtělo vysypat z prázdninové náruče co největší náruč hřejivých paprsků, zlatí ulice, fasády domů i neklidnou hladinu řeky. Ale nádraží, která obvykle nestačí pohltit spoustu Pražanů s jejich chlebníky, batohy a kufry, jsou neprázdninově ztichlá. První okupační neděle.

Další fotografie jiného kolportéra. Zájem o jeho služby je však stejně veliký.
Československý filmový týdeník č. 35/1968
Další fotografie jiného kolportéra. Zájem o jeho služby je však stejně veliký. Československý filmový týdeník č. 35/1968

Svobodný legální rozhlas předává štafetu vysílačkám po celé republice, zpráva stíhá zprávu, výzva informaci a prohlášení. Kolikátý den už …?

Slunečná neděle s líbezným vzduchem, a přece podivná. Vzduch občas rozrývaný bzučením helikoptéry rozhazující okupantské letáky. Výstřely z pušek. Zvuky, které se s nedělní pohodou nerýmují. A do toho z rozhlasu v pravé poledne údery věžních hodin a nedělní verše.

(Zemědělské noviny z 27. 8. 1968)

V Praze se vyskytly letáky podepsané našimi představiteli. Je to podvrh okupačních armád!

(Zpráva Čs. rozhlasu z 27. 8. 1968, 18:00)

Zdroj: Publikováno s využitím osobního archivu dokumentů a s využitím knihy Sedm pražských dnů. 21.–27. srpen 1968. Dokumentace. Praha 1990.

Hlavní související články