Podomní obchodníci a trhovci jsou proti rušení výročních trhů a za modernizaci zákonů

Čtvrtá rezoluce trhovců a cestujících obchodníků, přijatá delegáty brněnského Manifestačního sjezdu odborového Svazu trhovních a podomních obchodníků v září 1925.

Podomní obchodník myšlenkově směřující k modernizaci
Podomní obchodník myšlenkově směřující k modernizaci.
Ilustrační obrázek OpenAI / DALL-E

Resoluce!

Manifestační sjezd trhovních a podomních obchodníků, trhových výrobců, konaný dne 5. září 1925 v Brně v Lužánkách, usnáší se na následující rezoluci:

V prvé řádě protestujeme proti rušení výročních trhů v jednotlivých větších městech. Výroční trhy, ruší se na žádost usedlých bohatých obchodníků, jenž nepřejí sobě zdravé, a konsumentům prospěšné konkurence. Výroční trhy, jsou zdravým konkurenční místem. Veškeré zboží dovezené na výroční trh, prodává se o mnoho procent levněji, a proto bohatí usedlí obchodnici, snaží se tento lacinější prodej odstraniti.

Naproti tomu chudý lid potřebuje těchto výročních trhů, aby za levnější ceny mohl nakoupit potřebné zboží pro svoji rodinu. Žádáme ministerstvo obchodu, aby byla uspíšena reforma živnostenského zákona, zejména a hlavně V. hlavy. Trváme na tom, by zástupcové trhovectva byli povoláni k anketě, kde jednati se bude o upravení V. hlavy živnostenského řádu. Žádáme též, aby do doby, než přikročeno bude k této reformě, byly vydány výnosy, neb nařízení, na jejichž podkladě trhovecké korporace měly by právo odvolací proti rušení nebo obmezení trhů.

Žádáme, by zvláštním nařízením by uznáni byli důvěrníci odborových korporací trhoveckých, kteří by s policií, neb s četnictvem, měli právo revidovati živnostenské oprávnění na všech týdenních a výročních trzích.

Prohlašujeme, že od těchto požadavků neustoupíme a trváme na jejich uskutečnění. Zároveň trváme by zreformován byl zákon o podomním obchodě na ochranu podomních obchodníků příslušníků republiky Československé proti Bosňákům a jiným příslušníkům cizích států, kteří neoprávněně provozují u nás podomní obchod na úkor náš.

Žádáme, by podomní obchodníci zproštěni byli veškerých poplatků, které musí dodatečně v různých městech země té platiti, jenž nemají v podomní knížce uvedenou.

Žádáme, by povolení ku provozování podomního obchodu bylo vždy v podomní knížce zaneseno s platností pro celou oblast republiky Československé.

Všem četnickým stanicím a politickým úřadům budiž nařízeno, by přísně stíhaly neoprávněné provozování podomního obchodu Bosňáky a příslušníky jiných států. Za těmito požadavky plně stojíme a budeme pracovat na jejich uskutečnění.


Zdroj: NA, f. 225, Dobová policejní zpráva