Tisk a kolportáž Biblí a náboženských tiskovin Badatelů Bible

Příspěvek k historii vydavatelské a distribuční činnosti Svědků Jehovových na území Čech, Moravy a Slezska v letech 1891–2007 ve vývoji tiskových a občanských svobod. Na této stránce byly v letech 2005–2008 průběžně zveřejňovány jednotlivé části studie, která mapuje kolportážní činnost svědků Jehovových v českých zemích. Celkově se jednalo o tři, respekvivě čtyři knižní celky, zvažované Číst více…

Základní bibliografie

Souvislá česká literatura, věnovaná kolportáži, doposud neexistuje. Níže uvedený soupis představuje základní souhrn informačních zdrojů, které byly využity při přípravě tohoto webu i v rámci souvisejících výzkumů. Pokud máte další tipy na kvalitní materiály, předem vám děkuji za informaci a možnost doplnění. Obecné informace Studie a monografie Internetové projekty Podomní obchod Autobiografie a biografie Studie Číst více…

Kolportáž a zákonodárná moc

Výběr jednání Národního shromáždění, Poslanecké sněmovny a Senátu se vztahem ke kolportáži (včetně návrhů zákonů). Texty jednotlivých zákonů naleznete v samostatném přehledu Právní úpravy kolportáže v českých zemích, odkazy na výběr literatury v bibliografii. Přehled jednotlivých jednání 1949 Vládní návrh 239. Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací. NS RČS 1948–1954 Číst více…

Právní úpravy kolportáže v českých zemích

Informace o vývoji některých zákonů naleznete v článku Kolportáž a zákonodárná moc; odkazy na výběr literatury v bibliografii. Výběr relevantních legislativních dokumentů 2000 Zákon č. 302/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). [PDF] Zákon č. 46/2000 Číst více…

Jste tu poprvé? Tady je dobré začít: Co je to kolportáž a jaký má význam pro demokracii…

Kolportáž (z fr. colportage = roznáška) je individuální distribuce, která slouží k šíření zboží, nejčastěji ovšem tiskovin. Kolportáž může být realizována na bázi nekomerční i komerční. V moderní tuzemské praxi je jako kolportér nejčastěji označován člověk, který dům od domu nebo na ulici nabízí tiskoviny. To ovšem rozhodně není jediná forma kolportáže. Například i pouliční kamelot je Číst více…

Kolportážní distribuce literatury a jiného zboží – společenský i historický fenomén

V době dávné, nedávné i současné dostávaly se písemné informace mezi veřejnost nejen skrze tiskoviny prodávané v kamenných obchodech (či jako dnes elektronicky), ale i prostřednictvím letáků, traktátů, brožur, časopisů a knih distribuovaných formou osobní roznášky: od osady k osadě, od obce k obci, od domu k domu, od dveří ke dveřím, od člověka k Číst více…

Definice základních pojmů

Přehled základních pojmů se vztahem ke kolportáži, veřejné distribuci tiskovin, podomnímu obchodu a souvisejícím tématům na tomto webu. bouquinista, bukinista (z franc.) majitel malého, obvykle pouličního stánkového nebo vozíkového antikvariátu; pouliční prodavač knih a almanachů; knihy přímo na místě rovněž vykupoval; de jure byl podomním obchodníkem bez stálé provozovny; de facto se však nacházel někde Číst více…

Kolportáž.cz – O projektu

Účelem projektu, jehož výsledky jsou průběžně zveřejňovány na stránkách www.Kolportaz.cz, je mapovat historii neformálního šíření či přímé distribuce psaných i tištěných publikací, a přispět tak k dokumentování vývoje moderní komunikace a masmédií. Web Kolportáž.cz je nezávislou platformou a nereprezentuje žádnou komunitu. Historie projektu o historii kolportáže První verze webu Kolporáž.cz vznikla v roce 2005 a Číst více…

Tržní řády k regulaci pouliční distribuce reklamy versus náboženská kolportáž

Závěry jednání mezi Bc. Ludvíkem Klemou, náměstkem ředitele Městské policie hl. m. Prahy a advokátem JUDr. L. Müllerem ve věci vyhlášky č. 4/2002 hl. m. Prahy, kterou se upravuje tržní řád. K zákazu šíření pouliční reklamy Dnem 1. července 2002 nabyl účinnosti zákaz pouliční pochůzkové reklamy – (Vyhláška č. 4/2002 Sb. hl. m. Prahy). Vyhláška Číst více…

Kameloti a vylepované letáky během listopadu 1989

Bezprostředně po 17. listopadu 1989 hrály nezávislé letáky – vylepované i kolportované různými dobrovolnými kameloty – mimořádně důležitou úlohu při změnách veřejného mínění. Zvláště v prvních dnech, kdy státní rozhlas a televize zprostředkovávaly veřejnosti zkreslené informace a obhajovaly dosavadní vládu KSČ, síly, usilující o politické, ekonomické a celospolečenské změny, využívaly tím více k informování masové Číst více…